Vooringevulde aangifte niet goed gecheckt, geen vergoeding

5 maart 2018 | Door redactie

Als een belastingplichtige zijn vooringevulde aangifte niet goed checkt, komt hij niet in aanmerking voor een vergoeding van de door hem gemaakte kosten als hij later tegen de aanslag bezwaar indient om gelijk te krijgen.

Maakt een belastingplichtige bezwaar (tool) tegen een aanslag, en hij wil de kosten hiervan vergoed krijgen, dan moet er sprake van onrechtmatigheid van de kant van de inspecteur zijn. In deze zaak ging het om een aanslag naar aanleiding van een vooringevulde aangifte waartegen bezwaar werd ingediend. Een woningeigenaar deed aangifte via de vooringevulde aangifte voor de inkomstenbelasting over 2014 en de fiscus legde conform deze aangifte een aanslag op. In de aangifte en aanslag was echter geen rekening gehouden met aftrekbare hypotheekrente (tool), daarom tekende de man bezwaar aan tegen de aanslag en vroeg ook om een vergoeding van de kosten. De aanslag werd aangepast maar het verzoek om een kostenvergoeding afgewezen.

Sprake van onrechtmatigheid?

De man had in de jaren ervoor al voorlopige teruggaven in verband met deze hypotheekrente ontvangen. In de vooringevulde aangifte 2014 was de hypotheekschuld als schuld in box 3 meegenomen. Hof Amsterdam moest onderzoeken of er in deze zaak sprake was van onrechtmatigheid van de kant van de fiscus. De woningbezitter vond van wel omdat de inspecteur zou moeten weten dat er sprake was van aftrekbare hypotheekrente gezien de eerdere jaren.

Niet twijfelen aan juistheid aangifte 

De rechter ging hier echter niet in mee. Hij vond dat niet kon worden gezegd dat de inspecteur in de aanslagregeling al beschikte over de juiste gegevens om de aanslag vast te kunnen stellen. De eigenwoningsituatie kon ook in dat jaar veranderd zijn. De inspecteur hoefde daarom niet te twijfelen aan de juistheid van de ingediende aangifte over 2014. De kosten voor het ingediende bezwaarschrift waren daarom terecht ook niet vergoed.
Gerechtshof Amsterdam, 22 februari 2018, ECLI: 548