Voorjaarsnota 2024: mes verder in mkb-winstvrijstelling

16 april 2024 | Door redactie

Het demissionaire kabinet verzacht in de Voorjaarsnota enigszins het leed voor automobilisten met een elektrische personenauto. De korting op de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor deze auto's verdwijnt niet in één keer, maar geleidelijk. Tegelijkertijd is er het voorstel om de mkb-winstvrijstelling voor zzp'ers te verlagen, en wordt er gesleuteld aan het grensbedrag voor het hoge tarief in de inkomstenbelasting.

In de Voorjaarsnota maakt de regering traditioneel de balans op van de toestand van de overheidsfinanciën in het lopende jaar, om te zien of er bijstellingen nodig zijn. De afgelopen jaren zijn er in deze nota's behoorlijk grote beleidswijzigingen doorgevoerd. Maar dit jaar valt het mee met de rigoureuze koerswijzigingen, vanwege de demissionaire status van het kabinet. Niettemin doet het kabinet voorstellen om miljoenen uit te geven, onder meer voor steun aan Oekraïne. En voor die uitgaven en voor enkele tegenvallers zijn ook weer financiële dekkingsmaatregelen nodig. De Tweede Kamer is nu aan zet om te stemmen over de plannen, en het is de vraag of alle voorstellen het halen, zeker ook met het oog op de lopende kabinetsformatie. Ook kan er op Prinsjesdag nog anders besloten worden over mogelijke financiële dekking.

Belastingkorting elektrische auto, laatste jaar SEPP-subsidie

Op fiscaal gebied valt op dat het kabinet een meevaller in petto heeft voor bezitters van een elektrische personenauto, zoals eerder al is uitgelekt. Momenteel betalen zij nog helemaal geen MRB voor hun vierwieler. Vanaf 2026 zou die vrijstelling helemaal verdwijnen, maar het kabinet wil dat nu toch wat minder drastisch aanpakken. In 2026 krijgen eigenaren van een elektrische personenauto daarom nog een korting van 40% op de mrb, en dat percentage geldt ook voor 2027 en 2028. In 2029 zakt de korting naar 35%, en in 2030 naar 30%. Met ingang van 2031 vervalt de korting helemaal. Let wel: volgens de plannen in de Voorjaarsnota geldt deze versoepeling alléén voor personenauto's. Andere emissievrije voertuigen, zoals elektrische bestelauto's en bussen, betalen vanaf 2026 wél de volle mep aan MRB.
Overigens gaat dit alles wel ten koste van een mogelijke verlenging van de SEPP-subsidie. Deze regeling geeft particulieren een tegemoetkoming bij de aanschaf of private lease van een nieuwe of tweedehandse elektrische auto. Het geld dat voor de verlenging van de SEPP na 2024 is gereserveerd, wil het kabinet nu inzetten voor de tariefkorting op de MRB. Daarmee vervalt de SEPP-regeling na dit jaar, zo staat in de Voorjaarsnota.

Mkb-winstvrijstelling naar 12,03%

Het kabinet stelt ook in de inkomstenbelasting enkele fiscale ingrepen voor:

  • De mkb-winstvrijstelling gaat met ingang van 2025 verder omlaag naar 12,03%. Dit is een belastingkorting voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB), die losstaat van het urencriterium. IB-ondernemers kunnen standaard een percentage in mindering brengen op hun winst. Deze winstvrijstelling is jarenlang 14% geweest, maar met ingang van dit jaar wilde het kabinet dat verlagen naar 12,7%. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer de verlaging beperkt tot 13,31%. Vanaf 2025 zou eigenlijk alsnog de 12,7% gaan gelden, maar het kabinet wil dat dus verder verlagen naar 12,03%.
  • Er wordt gesleuteld aan het grensbedrag voor het hoge tarief in box 1 van de inkomstenbelasting. In 2024 is het zo dat belastingplichtigen vanaf een inkomen van € 75.518 in het toptarief van 49,5% vallen. Volgens eerdere besluitvorming gaat dit grensbedrag de komende jaren geleidelijk omhoog, met zo'n € 1.000 per jaar. Het kabinet stelt nu voor om het grensbedrag in 2025 minder te verhogen dan eerder is afgesproken, door een korting toe te passen van € 557. Deze minder snelle verhoging brengt € 217 miljoen in het laatje.

Aanpassingen in de energiebelasting

De bovenstaande maatregelen dienen volgens de Voorjaarsnota (pdf) als voorlopige financiële dekking voor een tegenvaller in de energiebelasting. De Eerste Kamer heeft namelijk eerder dit jaar het voorstel om de zogeheten salderingsregeling voor zonnepanelen af te schaffen weggestemd. Dit betekent dat bezitters van zonnepanelen voorlopig nog de stroom die zij aan het net terugleveren mogen wegstrepen tegen hun verbruik. Dat slaat echter wel een gat in de begroting, dat in 2031 oploopt tot € 717 miljoen.
Verder heeft de Eerste Kamer eerder dit jaar ook de Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit naar de prullenbak verwezen. Die wet zou een aantal belastingvrijstellingen voor industriële ondernemingen afschaffen en ervoor zorgen dat de prijs voor CO2-uitstoot omhoog zou gaan. Om dit gat te dichten stelt het kabinet enkele aanpassingen in de energiebelastingen voor, waaronder een verhoging van de bovenste schijven van de belasting op gas.