Voorkom te kwader trouw handelen als dga

8 november 2012 | Door redactie

Als u zich als directeur-grootaandeelhouder (dga) niet aan uw overeenkomst met de Belastingdienst houdt, kan de rechter oordelen dat u te kwader trouw heeft gehandeld. Dit overkwam een dga, die zich niet aan een afspraak met de inspecteur over de hoogte van zijn gebruikelijk loon had gehouden. Een navorderingsaanslag was volgens de rechter dan ook terecht.

De zaak draaide om feiten die zich afspeelden in 2004. De dga voerde namens zijn bv werkzaamheden uit voor andere partijen en ontving hiervoor een zogenoemde managementvergoeding, bestaande uit een vast bedrag en een variabele vergoeding. Hij had met de inspecteur de afspraak gemaakt zijn gebruikelijk loon op 70% van de vaste vergoeding te stellen. Echter, toen hij in 2006 zijn aangifte inkomstenbelasting deed over 2004, ging hij uit van een gebruikelijk loon dat 70% zou zijn van de managementvergoeding op het moment van de afspraak.

Navorderingsaanslag bij onjuist gebruikelijk loon

Omdat de dga een ‘oude’ vergoeding toepaste voor het berekenen van zijn gebruikelijk loon, legde de inspecteur een navorderingsaanslag op. De dga beriep zich op het feit dat hij ten tijde van zijn aangifte over 2004 aan de inspecteur had gemeld dat zijn gebruikelijk loon lager zou uitvallen. Daarom, zo pleitte hij, voelde hij zich genoodzaakt daadwerkelijk dit (lage) bedrag in te vullen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Volgens de rechter had de dga opzettelijk een onjuist gebruikelijk loon ingevuld en was er daarom sprake van te kwader trouw handelen. Als de dga correct had gehandeld, had hij het met de inspecteur afgesproken loon moeten invullen en vervolgens bezwaar moeten maken tegen de aanslag. De navorderingsaanslag was dan ook terecht opgelegd.
Rechtbank Breda, 3 augustus 2012, LJN: BX9262