Voorstel hervorming inkomstenbelasting

18 oktober 2012 | Door redactie

Als het aan de Commissie Van Dijkhuizen ligt, zou het nieuwe kabinet het huidige stelsel van de inkomstenbelasting en de toeslagen behoorlijk moeten wijzigen. Dit blijkt uit het tussenrapport dat is aangeboden aan staatssecretaris Weekers van Financiën en de Tweede Kamer.

In februari van dit jaar heeft de staatssecretaris de commissie gevraagd om te onderzoeken of het stelsel van de inkomstenbelasting eenvoudiger kan. Hierbij moest de commissie nagaan of er bepaalde fiscale faciliteiten afgeschaft konden worden en of het mogelijk was om een vlakkere tariefsstructuur te realiseren. De belastingdruk mocht daarbij verschuiven van een belasting op arbeid (inkomstenbelasting) naar een belasting op consumptie (BTW). In het tussenrapport (pdf) is de commissie met de volgende aanbevelingen gekomen:

  • Verlagen van de tarieven in de inkomstenbelasting. De huidige vier schijven zullen worden vervangen door twee schijven met een tarief van 37% en 49%. De eerste schijf zal in 2013 dan lopen tot € 62.500. Het gevolg is dat meer dan 90% van de belastingplichtigen in deze eerste schijf zullen vallen en het eenvoudiger wordt voor de Belastingdienst om gebruik te maken van de vooringevulde aangifte.
  • Het afschaffen van de volgende faciliteiten: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, de aftrek willekeurige afschrijving en startersaftrek voor arbeidsongeschikten. Het is de bedoeling om de zelfstandigenaftrek geleidelijk in acht jaar af te bouwen.
  • Afschaffen van de meewerkaftrek, stakingsaftrek, scholingsaftrek en giftenaftrek.
  • AOW’ers gaan ook een premie AOW betalen. Jaarlijks zal hiervoor de premie met 1% stijgen, zodat de premie na 18 jaar voor iedereen gelijk is.
  • Het opbouwen van pensioen via de werkgever of door een lijfrenteverzekering kan alleen fiscaal gefacilieerd tot een inkomen van € 62.500.    
  • Beide BTW-tarieven met 2 procentpunt verhogen van 6% en 21% naar 8% en 23%.
  • Het stimuleren van het aflossen van de hypotheek voor nieuwe en bestaande gevallen. Voor de renteaftrek gaat de fiscus uit van een annuïtaire aflossing in 30 jaar. Hierdoor neemt het rentebedrag elk jaar af en kunt u minder aftrekken. U kunt de hypotheekrente nog slechts aftrekken tegen het tarief van 37% van de nieuwe eerste schijf.
  • De overdrachtsbelasting op woningen zal worden afgeschaft.

Formatie nieuw kabinet

De VVD en de PvdA kunnen de aanbevelingen van de commissie meenemen bij de formatie van een nieuw kabinet. Uiteindelijk bepalen zij of het in het nieuwe regeerakkoord komt. Volgend jaar zal de commissie met een eindrapport komen. Dat rapport zal verder ingaan op de hervormingen van de heffingskortingen en de toeslagen. De bedoeling is om dit te stroomlijnen tot één geïntegreerde huishoudentoeslag. Daarnaast zal de commissie in het eindrapport aandacht besteden aan de belasting op inkomen in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en beleggen).