Voorstel milieulijst 2013 kunt u nu indienen

16 juli 2012 | Door redactie

Heeft u innovatieve en milieuvriendelijke investeringen gedaan, dan kunt u mogelijk profiteren van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Om hier gebruik van te maken moet de investering wel op de milieulijst staan. Tot 1 september 2012 kunt u voorstellen doen voor de milieulijst 2013, zodat nieuwe investeringen mogelijk ook op deze lijst komen te staan.

De MIA en VAMIL leveren u een fiscaal voordeel op. Bij de MIA kunt u afhankelijk van in welke categorie het bedrijfsmiddel valt een bepaald percentage van het investeringsbedrag in aftrek brengen op de winst. Komt u in aanmerking voor de VAMIL dan kunt u op een willekeurig moment 75% van het investeringsbedrag afschrijven. Op het resterende bedrag moet u normaal afschrijven. U kunt deze regelingen combineren. Voorwaarde is echter wel dat de bedrijfsmiddelen op de milieulijst staan. Agentschap NL zal dit beoordelen.

Indienen bij Agentschap NL

Agentschap NL publiceert elk jaar een nieuwe lijst, zodat ook de nieuwste bedrijfsmiddelen en technieken op de milieulijst staan. Voor de milieulijst voor 2013 kunt u nu een voorstel indienen. Het voorstel moet vóór 1 september binnen zijn bij Agentschap NL. Het beoordelen van deze voorstellen is in handen van Agentschap NL. Voldoet het voorstel aan de voorwaarden dan wordt het opgenomen op de milieulijst. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal begin 2013 de nieuwe milieulijst publiceren.