Vormen HIR niet mogelijk bij staking

20 januari 2012 | Door redactie

Bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u een herinvesteringsreserve (HIR) vormen voor de verkoopwinst. U hoeft dan niet af te rekenen over deze verkoopwinst. Het vormen van een HIR is echter niet mogelijk als u uw onderneming staakt of gaat staken. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van de rechtbank in Breda.

De rechtbank moest beslissen in een zaak, waarbij de exploitant van een kinderdagverblijf in 2002 het bedrijfspand en de activa aan een stichting verkocht. De onderneemster vormde een HIR voor de boekwinst die ze met deze verkoop behaalde. In 2009 stuurde de fiscus een brief aan de exploitante met de mededeling dat de HIR in 2005 moest vrijvallen anders moest ze gaan afrekenen over de winst. De inspecteur wilde dus de aangifte inkomstenbelasting over 2005 corrigeren. Uiteindelijk moest de rechtbank beoordelen of de Belastingdienst dit terecht wilde corrigeren.

Navorderen in 2002

In tegenstelling tot de fiscus en de onderneemster vond de rechtbank dat de onderneming in 2002 al was gestaakt. De vrouw had namelijk het bedrijfspand en de activa verkocht. Het maakte daarbij niet uit dat de onderneemster op dat moment van plan was om de onderneming op een andere plek voort te zetten. De exploitante had nooit een HIR mogen vormen en de stakingswinst was dan ook in 2002 belast. Door de staking kon de inspecteur de fout niet herstellen in het laatste nog openstaande jaar. Navordering was alleen mogelijk in 2002.
Rechtbank Breda, 18 november 2011, LJN: BV0668