Vragen over: aftopping aftrekposten inkomstenbelasting

17 januari 2023 | Door redactie

De aftrekposten in de inkomstenbelasting zijn de afgelopen jaren geleidelijk aan afgetopt. In 2023 is deze operatie afgerond, en is het maximale aftrekpercentage gelijk aan het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting.

Om welke aftrekposten gaat het?

De beperking heeft betrekking op aftrekposten in de inkomstenbelasting in drie categorieën:

  • Eigen woning: hypotheekrenteaftrek en aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning.
  • De regelingen voor ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek. En verder ook de mkb-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling (artikel).
  • Persoongebonden aftrek: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (zoals betaalde partneralimentatie), weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, uitgaven voor specifieke zorgkosten en ook het restant persoonsgebonden aftrek uit voorgaande jaren.

Wat houdt de aftopping van de aftrekposten in?

De afgelopen jaren is het aftrektarief voor de bovengenoemde posten afgebouwd (infographic). Vanaf 2023 is de maximale aftrek gelijk aan het tarief in de eerste schijf van box 1, nu dus 36,93%. Vorig jaar was de maximale aftrek nog 40%, en voor de ondernemersfaciliteiten was de aftrek in 2019 nog 51,95%. De aftopping speelt alleen een rol voor inkomens die in de tweede schijf van box 1 vallen. In 2023 begint deze schijf bij een inkomen van € 73.031, en in 2022 was de grens € 69.398. Voor belastingplichtigen die met hun inkomen of winst boven deze grens zitten betekent de aftopping simpelweg dat zij minder aftrek krijgen.

Hoe werkt de aftopping in de praktijk?

Een versimpeld rekenvoorbeeld rondom partneralimentatie: een ondernemer met een eenmanszaak boekt een winst van € 100.000. Hij moet jaarlijks € 10.000 aan alimentatie betalen aan zijn ex-partner. In 2023 krijgt hij van deze betaalde partneralimentatie € 3.693 terug (36,93% van € 10.000) als aftrek. In 2022 was dit nog € 4.000 (40% van € 10.000).
Belastingplichtigen hoeven de beperking van de aftrek niet zelf te berekenen, dat neemt de Belastingdienst voor zijn rekening. Dit zouden belastingplichtigen dus ook al terug moeten zien op hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2023.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de Adviesdesk!

Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.