Waar moet u op letten bij de belastingaangifte 2020?

Op 1 maart gaat het loket bij de Belastingdienst weer open voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het is de eerste keer dat er in de inkomstenbelasting nog maar twee schijven gelden én de eerste jaaraangifte over het ‘coronajaar’ 2020. Waar moet u op letten en hoe valt er misschien nog wat fiscaal voordeel te halen?

23 februari 2021 | Door redactie

Belastingplichtigen kunnen vanaf 1 maart hun aangifte inkomstenbelasting online indienen via Mijn Belastingdienst of Mijn Belastingdienst Zakelijk. De aangifte moet uiterlijk op 8 mei 2021 binnen zijn bij de fiscus. Degenen die hun aangifte vóór 8 april insturen krijgen in ieder geval uiterlijk 1 juli 2021 bericht van de Belastingdienst.

Aftrekposten bij aangifte inkomstenbelasting

Belastingplichtigen die het niet redden om voor 8 mei 2021 aangifte te doen kunnen ook uitstel aanvragen. Zij krijgen een aantal maanden langer de tijd, tot uiterlijk 1 september 2021. Uitstel aanvragen kan ook via Mijn Belastingdienst of via de BelastingTelefoon.
De fiscus heeft al behoorlijk wat gegevens ingevuld op de aangifte, maar het blijft zaak om de cijfers goed te controleren. Voor de aangifte hebben belastingplichtigen meestal nog maar met twee belastingpercentages te maken: het inkomen tot € 68.507 is belast met 37,35% en daarboven met 49,5%. Door het systeem met twee schijven is het extra voordelig  om als het even kan onder de € 68.507 te blijven. Dat kan onder meer door inkomen te verdelen tussen fiscale partners. Ook zijn er aftrekposten om te benutten, zoals:

  • Studiekosten: voorwaarden zijn onder meer dat de belastingplichtige de kosten zelf betaald heeft en dat het om een studie gaat voor een toekomstig beroep. Bovendien is er een drempel van € 250.
  • Zorgkosten: alleen specifieke kosten die op de lijst van de Belastingdienst staan zijn aftrekbaar. Ook hier geldt een drempelbedrag, van minstens € 136 voor een individuele belastingplichtige en minstens € 272 voor fiscale partners.

Inkomen verlagen door middeling

Een andere mogelijkheid om het fiscale inkomen te verlagen is middeling. Dat kan voordelig zijn bij flink schommelende inkomens, iets wat vanwege de coronacrisis niet ondenkbaar is. Bij middeling mag de belastingplichtige de inkomens uit drie opeenvolgende jaren optellen en delen door drie. Er geldt wel een drempel: er volgt pas een teruggave als het voordeel van de middeling méér dan € 545 is. Een andere voorwaarde is dat de aanslag over het belastingjaar onherroepelijk moet zijn. Dat is voor 2020 dus nog niet het geval. Middeling aanvragen gaat via een formulier van de Belastingdienst.
Corona kan ook nog op een andere manier doorwerken in de aangifte. Namelijk als een belastingplichtige met de geldverstrekker een ‘betaalpauze’ heeft afgesproken voor de hypotheek. De rente die door die pauze niet is betaald, mag de belastingplichtige in principe ook niet aftrekken. Dat mag pas als de rente wél is betaald.

Gaat u aangifte inkomstenbelasting doen? Deze infographic helpt u met een overzicht van de documenten die handig zijn om van tevoren vast bij elkaar te zoeken.

Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.