Wanneer valt fiscaal wat te verwachten in 2020?

Uit de fiscale beleidsagenda voor 2020 die minister Hoekstra van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat het wetsvoorstel voor de aanpassingen van de box 3-heffing van de inkomstenbelasting in juni moet komen.

16 december 2019 | Door redactie

Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer een overzicht van de stukken, wetsvoorstellen, brieven, rapportages enzovoorts gestuurd die hij en de staatssecretaris van Financiën van plan zijn om naar de Kamer te sturen in 2020.

Wetsvoorstel excessief lenen komt in maart

In de planningsbrief zijn andere de volgende onderwerpen opgenomen:

Januari

 • Rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals 
 • Notitie fiscaal verdragsbeleid  ADR-onderzoek erf- en schenkbelasting (inclusief een assurancerapport) 
 • Brief monitoring effecten aanpak belastingontwijking

Maart

 • Wetsvoorstel excessief lenen
 • Wetsvoorstel Implementatie Richtlijn e-commerce (deel II) 
 • Hoofdlijnenbrief nieuwe concernregeling in de vennootschapsbelasting (fiscale eenheid)
 • Onderzoek naar toepassing van het arm's-lengthbeginsel in de vennootschapsbelasting
 • Rapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Mei

 • Rapport extern onderzoek naar cultuur Belastingdienst
 • Voorjaarsnota 2020

Juni

Juli

 • Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021
 • Wetsvoorstel gegevensverwerking Belastingdienst
 • Wetsvoorstel beperking van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting 
 • Wetsvoorstel ZZP – Werken als zelfstandige (in samenwerking met SZW) 
 • Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen (in samenwerking met SZW)
 • Wijzigingswet plan van aanpak witwassen 
 • Wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts  

September

 • Pakket Belastingplan 2021
 • Miljoenennota 2021
 • Rijksbegroting 2021

December

 • Onderzoek eenmalige vrijstelling schenk- en erfbelasting ten behoeve van de eigen woning
 • Evaluatie Energiebelasting
 • Evaluatie MRB en BPM

 

Bijlagen bij dit bericht

Box 3-heffing berekenen
Tools | Rekentools