Wat kan de IB-ondernemer in 2023 verwachten?

26 september 2022 | Door redactie

Ondernemers die onder de inkomstenbelasting (IB) vallen, zoals zzp’ers, moeten er volgend jaar rekening mee houden dat de zelfstandigenaftrek sneller daalt dan eerder aangegeven en dat de oudedagsreserve gaat verdwijnen. Dit is op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Op Prinsjesdag zijn er voor de IB-ondernemer weer een aantal positieve en negatieve fiscale maatregelen bekendgemaakt voor 2023. Een positief besluit is dat hij over zijn winst een lager bedrag aan IB hoeft te gaan afdragen. Het IB-tarief daalt namelijk van 37,07% naar 36,93%. Daarentegen moet hij er wel rekening mee houden dat het bedrag van de zelfstandigenaftrek lager wordt dan eerder aangegeven. En dat de oudedagsreserve per 2023 gaat verdwijnen.

Ook belangrijk voor de IB-ondernemer

Buiten de bovenstaande maatregelen zijn nog de volgende besluiten op Prinsjesdag naar buiten gekomen die ook belangrijk kunnen zijn. Voor een IB-ondernemer die personeel in dienst heeft zijn de tarieven van de loonbelasting, de heffingskortingen en de percentages die gelden voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) goed om te weten. Verder ondergaat de werkkostenregeling ook weer een verandering en kan hij een hogere onbelaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding verstrekken aan zijn werknemers. En misschien moet hij er ook rekening mee houden dat het minimumloon met 10,15% stijgt per 2023.

Box 3 voor vermogende ondernemer

Een IB-ondernemer die over box 3-vermogen beschikt krijgt volgend jaar te maken met de Overbruggingswet box 3. Er komen 3 vermogenscategorieën: banktegoeden (hier valt ook contant geld onder), overige bezittingen en schulden. Voor iedere categorie geldt een afzonderlijk forfaitair rendementspercentage. Verder gaat het tarief in box 3 naar 32% en de vrijstelling wordt volgend jaar verhoogd naar € 57.000.