Welke aftrekposten zijn straks maar tegen 36,93% aftrekbaar?

18 december 2017 | Door redactie

In het regeerakkoord is opgenomen dat belastingplichtigen de aftrekposten in de inkomstenbelasting die zij nu nog tegen het marginale tarief mogen aftrekken, straks nog maar tegen een tarief van 36,93% kunnen aftrekken. Om welke aftrekposten gaat het dan precies?

Minister Hoekstra van Financiën heeft in antwoord op gestelde vragen over het regeerakkoord (tool) een overzicht gegeven van de aftrekposten die in de toekomst nog maar tegen het lage tarief van 36,93% in de inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken.

Ondernemersfaciliteiten

 • zelfstandigenaftrek
 • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
 • meewerkaftrek
 • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • stakingsaftrek
 • mkb-winstvrijstelling

Aftrekbare kosten eigen woning

 • rente van schulden
 • kosten van geldleningen
 • periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming
 • aftrekbare kosten restschuld vervreemde eigen woning;

Persoonsgebonden aftrekposten

 • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
 • weekenduitgaven voor gehandicapten
 • scholingsuitgaven
 • uitgaven voor monumentenpanden
 • kwijtgescholden durfkapitaal
 • aftrekbare giften
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren.

Overig

 • terbeschikkingsstellingsvrijstelling