Werkbonus in de IB stopt per 2018

27 oktober 2016 | Door redactie

De werkbonus uit de aangifte inkomstenbelasting (IB-aangifte) komt op 1 januari 2018 te vervallen. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Iedere belastingplichtige voor de inkomstenbelasting heeft recht op de werkbonus als hij aan het begin van het kalenderjaar 2016 de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt, maar nog geen 64 jaar is. De werkbonus bedraagt in de IB-aangifte over het jaar 2016 58,1% (2015: 58,1%) van het inkomen (tool) voor zover dat meer bedraagt dan € 17.327 (2015: € 17.327), met een maximum van € 1.119 (2015: € 1.119). Dit bedrag wordt verminderd met 10,567% (2015: 10,567%) van het arbeidsinkomen voor zover dat meer bedraagt dan € 23.104 (2015: € 23.104).

Tarieven werkbonus

Iedereen met een arbeidsinkomen komt voor de werkbonus in aanmerking, dus ook zelfstandigen. De werkbonus is vooral gericht op werknemers met een laag inkomen. In de onderstaande tabel vindt u de tarieven voor de werkbonus voor de IB-aangifte over 2016. Werknemers én zelfstandigen kunnen door deze bonus sparen om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan. De werkgever houdt bij het berekenen van uw loon rekening met de werkbonus.

werkbonus aangifte inkomstenbelasting.JPG