Winstverdeling is bepalend voor verdeling KIA

5 november 2012 | Door redactie

Heeft u een samenwerkingsverband zoals een vof of maatschap, dan moet u voor de toedeling van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) aansluiten bij de winstverdeling tussen de partijen. U mag de KIA niet naar eigen inzicht verdelen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden.

In deze zaak ging het om een man die samen met zijn vader een veebedrijf had in de vorm van een maatschap. Tussen partijen was afgesproken dat de winstverdeling 50% - 50% zou zijn. In het boekjaar 2007/2008 investeerde de maatschap voor € 66.030. De KIA bedroeg in totaal € 13.867 (21% van € 66.030). In de aangifte inkomstenbelasting had de man de volledige KIA van € 13.867 in zijn aangifte opgenomen. De verdeling van de KIA (100% - 0%) tussen de man en zijn vader kwam dus niet overeen met de winstverdeling (50% - 50%). De inspecteur vond dat niet terecht en corrigeerde de aangifte op dit punt.

Naar rato van winstgerechtigheid

Uiteindelijk kwam de zaak voor de rechtbank in Leeuwarden. Volgens de rechter moest de maatschap de winst bepalen volgens goed koopmansgebruik. Dit bracht met zich mee dat de maatschap de gemeenschappelijk investeringen naar rato van de winstgerechtigheid moest toerekenen aan de man en zijn vader. Afwijken van deze regel kon alleen als er sprake was van een andere redelijke verdeling. De man toonde niet aan dat dit het geval was bij een verdeling van 100% - 0%. De correctie van de inspecteur was dus terecht.
Rechtbank Leeuwarden, 25 september 2012, LJN: BY1380