Zelf akte opstellen voor periodieke schenking

18 september 2013 | Door redactie

Op Prinsjesdag is bekend geworden dat uw organisatie vanaf 1 januari 2014 zelf met een donateur een akte kunt opstellen voor de vaststelling van een periodieke gift, zodat deze voor uw donateur aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. Dit maakt het onnodig om hiervoor een notaris in te schakelen.

Het kabinet maakt het volgend jaar mogelijk om een onderhandse akte in plaats van een notariële akte te gebruiken voor een periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan verenigingen met minstens 25 leden. Het kabinet wil zo meer flexibiliteit bieden voor beide partijen en een besparing op de (notaris)kosten.

Schenkingsovereenkomst van de fiscus

Uw ANBI of vereniging kan een potentiële donateur attenderen op het feit dat er vrijwel geen extra kosten verbonden zijn aan een periodieke gift, omdat u deze samen kunt opstellen. Het is ook mogelijk om hiervoor een schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst te gebruiken.