Zonder samenhang tussen activiteiten geen IB-ondernemer

Ook al verricht iemand met een eenmanszaak een heleboel activiteiten dan wil dit nog niet zeggen dat hij ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) is. Als er tussen de activiteiten namelijk geen verband bestaat is er geen sprake van een onderneming voor de IB.

18 maart 2021 | Door redactie

Om te bepalen of iemand daadwerkelijk IB-ondernemer is, kijkt de fiscus onder andere naar de zelfstandigheid van de onderneming, of er winst wordt gemaakt, in de onderneming is geïnvesteerd, hoeveel opdrachtgevers iemand heeft en of er ondernemingsrisico wordt gelopen. Maar uit onderstaande zaak blijkt ook dat de fiscus en de rechter de samenhang tussen de (ondernemers)activiteiten een belangrijk aanknopingspunt vinden of iemand een IB-onderneming drijft of niet.

Bron van inkomen niet aanwezig

In deze zaak ging het om een gepensioneerde man die nog werkte via uitzendbureaus in loondienst en hij deed werkzaamheden  in verband met een persoonsgebonden budget. Daarnaast verrichtte de man in de vorm van een eenmanszaak een flink aantal activiteiten. Hij gaf de resultaten uit deze activiteiten aan als winst uit onderneming. De Belastingdienst kon daar niet mee instemmen want er was volgens hem geen sprake van een bron van inkomen. De zaak belandde daarop, na de rechtbank, bij het gerechtshof.

Geen verband tussen diverse activiteiten

Hof Den Bosch gaf aan dat de activiteiten van de eenmanszaak erg verschillend waren. Zo had de man een adviesbureau voor mens, natuur, techniek en realisatie. Daarnaast dreef hij een markthandel in sieraden, kristallen en hobbymaterialen, edelstenen en mineralen, biologisch geteelde planten, bomen en bloemen en hield hij er ook nog een biologische rozenkwekerij op na. En daar kwam ook nog een poffertjeskraam op de mark bij. De rechter vond dat er tussen al deze activiteiten geen verband bestond. Er was dan ook geen sprake van één objectieve onderneming. Wat bij dit oordeel ook nog meetelde was dat de man nooit een positief resultaat had behaald met zijn eenmanszaak. De eenmanszaak was dus geen bron van inkomen en de man geen IB-ondernemer.
Gerechtshof Den Bosch, 19 februari 2021 (gepubliceerd 5 maart 2021), ECLI (verkort): 628

Bijlagen bij dit bericht