Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting

In deze toolbox zetten we de regels rond de aangifte inkomstenbelasting, heffings­kortingen en aftrekposten voor u op een rij.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting

  De belangrijkste punten voor de aangifte IB op een rij

  Wie inkomsten geniet, moet daar inkomstenbelasting (IB) over betalen. In box 1 van de IB betaalt u over de inkomsten die u heeft uit werk en woning. Vaak heeft u recht op aftrekposten en heffingskortingen binnen de IB. In deze toolbox zetten we de regels rond de aangifte IB, heffings­kortingen en aftrekposten voor u op een rij.

 • 2

  Wat moet ik weten over de aangifte IB?

  Waar moet u op letten bij de belastingaangifte 2020?

  Nieuws Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 23-02-2021

  Op 1 maart gaat het loket bij de Belastingdienst weer open voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het is de eerste keer dat er in de inkomstenbelasting nog maar twee schijven gelden én de eerste jaaraangifte over het ‘coronajaar’ 2020. Waar moet u op letten en hoe valt er misschien nog wat fiscaal voordeel te halen?


  Aangifte inkomstenbelasting

  Infographic Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 23-02-2021

  De Belastingdienst vult al flink wat gegevens van tevoren in bij de aangifte IB. Maar de fiscus is ook niet onfeilbaar, dus controle van de cijfers blijft nodig. Hoe slaat u zich zo soepel mogelijk door de aangifte heen? Het begint met het bij elkaar zoeken van de benodigde gegevens. Deze documenten mogen in elk geval niet ontbreken als u aangifte gaat doen.


  Inkomens invullen in boxenstelsel voor inkomstenbelasting

  Tool Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 06-01-2021

  Wat valt in welke box en waarom?


  Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap?

  Vraag & Antwoord Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 29-07-2019

  Hoe werken de regels omtrent het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting precies?


  Kan ik als ondernemer samen met mijn partner aangifte doen voor de IB?

  Vraag & Antwoord Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 08-12-2020

  Kan ik als (startend) ondernemer nog samen met mijn (fiscaal ) partner aangifte voor de IB doen net als voordat ik ondernemer werd?


  Is uitsmeren van belasting mogelijk bij wisselende inkomens?

  Vraag & Antwoord Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 15-01-2021

  Ons advieskantoor heeft een aantal cliënten met wisselende inkomens, mede door corona. Kunnen we hen via ‘uitsmeren van belasting’ helpen?


 • 3

  Hoe wordt mijn winst belast in de IB?

  Fiscale winstberekening inkomstenbelasting

  Tool Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 06-01-2021

  De fiscale winst verschilt van de commerciële winst. In deze tool kunt u de commerciële winst eenvoudig omrekenen naar de fiscale winst.


  Fiscale reserves

  Infographic Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 13-08-2019

  Uw onderneming, die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, kan een fiscale reserve vormen als aan de voorwaarden wordt voldaan. Er bestaan drie fiscale reserves.


  Een oudedagsreserve voor de IB-ondernemer

  Verdiepingsartikel Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 08-09-2021

  Als ondernemer voor de IB kunt u fiscaal gunstig sparen voor uw oude dag door een oudedagsreserve te vormen. Deze reserve vormt u door jaarlijks een deel van uw winst te reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Bij de opbouw van de oudedagsreserve heeft u echter niet alle vrijheid. Waar moet u allemaal rekening mee houden?


  Netto inkomen van ondernemer berekenen

  Tool Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 08-01-2021

  Bereken wat u netto aan inkomen overhoudt als ondernemer. Deze rekentool werkt voor IB-ondernemers én voor dga's in loondienst van hun bv.


  Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

  Toolbox Ondernemersaftrek Publicatiedatum: 08-06-2020

  De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB), en voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u profiteren van verschillende aftrekposten op uw winst voor de IB. In deze toolbox hebben we de regelingen voor ondernemersaftrek voor u op een rijtje gezet.


 • 4

  Hoe zit het met de heffingskortingen?

  Loonheffingskorting

  Infographic Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 09-01-2020

  Via de loonbelasting/premie volksverzekeringen verrekent de werkgever de zogenoemde loonheffingskorting, die bestaat uit een cocktail van zes heffingskortingen.


  Loonheffingskorting stijgt in 2021

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 15-09-2020

  De meeste heffingskortingen gaan het komende jaar omhoog, zo blijkt uit het Belastingplan 2021 dat gepresenteerd is op Prinsjesdag. De maximale algemene heffingskorting komt daardoor in 2021 uit op € 2.837.


  Welke heffingskortingen zijn er nog buiten de loonheffingskorting?

  Vraag & Antwoord Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 12-03-2021

  Ik moet aangifte inkomstenbelasting doen, van welke heffingskortingen buiten de loonheffingskorting kan ik eventueel nog gebruik maken?


 • 5

  Met welke aftrekposten mag ik rekening houden?

  Versnelde afbouw voor aftrekposten inkomstenbelasting

  Nieuws Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 18-09-2018

  Het maximale aftrektarief voor alle grondslagverminderende posten in de inkomstenbelasting gaat vanaf 2020 in stappen omlaag. Uiteindelijk komt het aftrektarief in 2023 uit op 37,05%.


  Vooruitbetaalde hypotheekrente na overlijden aftrekbaar

  Nieuws Hypotheek en eigen woning Publicatiedatum: 02-02-2021

  Als een belastingplichtige hypotheekrente vooruit betaalt en daarna overlijdt, is het volledige bedrag aan rente aftrekbaar. En dus niet alleen maar het bedrag tot aan de overlijdensdatum. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.


  Eigenwoningforfait daalt weer

  Nieuws Hypotheek en eigen woning Publicatiedatum: 28-12-2020

  Het eigenwoningforfait daalt in 2021 naar 0,5% (2020: 0,6%) voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.110.000. Maar ook het aftrekpercentage voor de hypotheekrenteaftrek daalt van 46% naar 43%. Bij een inkomen hoger dan € 68.507 heeft een belastingplichtige dus minder voordeel.


  Echtscheiding en eigen woning

  Tool Hypotheek en eigen woning Publicatiedatum: 29-09-2020

  In een echtscheidingsconvenant legt u onder meer alles vast omtrent de woning. Met deze checklist weet u waar u allemaal aan moet denken.


  Fiscaal de fout in na echtscheiding

  Nieuws Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 26-08-2019

  Bij alle regeldingen die komen kijken bij een echtscheiding staat de fiscale afwikkeling niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Dat concludeert de Belastingdienst na twee steekproeven. Voormalige echtelieden maken relatief meer fouten in de aangifte. Bijvoorbeeld dat beide exen nog de volle mep aan hypotheekrente aftrekken.


  Krijg ik minder aftrek voor betaalde partneralimentatie?

  Vraag & Antwoord Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 09-10-2020

  Klopt het dat ik minder aftrek heb/krijg voor de door mij betaalde partner­alimentatie?


  Wat is voor donateurs het verschil tussen gewone en periodieke giften?

  Vraag & Antwoord Goede doelen Publicatiedatum: 09-09-2020

  Wat is voor donateurs het verschil tussen gewone en periodieke giften? Levert de één fiscaal gezien meer voordeel op dan de ander?


  Minder profiteren van giftenaftrek vanaf 2020

  Nieuws ANBI Publicatiedatum: 26-09-2018

  Donateurs van uw organisatie kunnen vanaf 2020 minder profiteren van de giftenaftrek. Het maximale aftrektarief gaat namelijk vanaf 2020 in stappen omlaag en komt uiteindelijk in 2023 uit op 37,05%.


  Wanneer mag een werknemer de scholingsaftrek toepassen?

  Vraag & Antwoord Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 28-01-2021

  Een werknemer doet een opleiding waar hij bij zijn werk voor onze organisatie veel voordeel van gaat hebben. Hij betaalt de opleiding zelf, maar we hebben wel afspraken gemaakt dat hij een aantal uren per week onder werktijd mag studeren. Kan hij de studiekosten zelf aftrekken in zijn belastingaangifte?


  Nieuwe bedragen voor reisaftrek inkomstenbelasting

  Nieuws Reiskosten Publicatiedatum: 21-01-2020

  Als de werkgever aan werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk reizen geen reiskostenvergoeding betaalt, kan de werknemer onder voorwaarden reisaftrek claimen in zijn aangifte inkomstenbelasting.


 • 6

  Hoe zit het specifiek met de IB voor dga’s?

  Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting

  Toolbox Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 28-09-2020

  Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook nadrukkelijk te maken met box 2, voor zijn inkomen uit aanmerkelijk belang. De wetgever heeft bovendien nog de regeling voor het ‘gebruikelijk loon’ opgetuigd. Maar de bv kan aan de dga als werknemer ook een auto van de zaak ter beschikking stellen, en er zijn belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen mogelijk. Of hij kan zichzelf ‘op zakelijke gronden’ een lening verstrekken. Deze toolbox bevat nuttige informatie en praktische tools rondom de inkomstenbelasting voor de dga.