VERDIEPINGSARTIKEL

Inkomstenbelasting berekenen over de stakingswinst

Stopt u met uw onderneming voor de IB dan zult u de stakingswinst moeten gaan berekenen. Waar moet u dan allemaal op letten bij deze berekening en heeft u misschien recht op nog wat aftrekposten of vrijstellingen? En zijn er nog manieren om over deze winst wat minder belasting te betalen? Een heleboel vragen die hieronder voor u beantwoord worden.


15 juli 2021 3 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Bij de stakingswinst gaat het om het verschil tussen de fiscale boekwaarde van uw onderneming en de werkelijke waarde van uw onderneming op het moment dat u uw onderneming beëindigt. Tot die stakingswinst moet u dus de stille reserves (verschil tussen balans/boekwaarde en opbrengstwaarde), fiscale reserves (vervangingsreserve, egalisatiereserve), eventuele goodwill, desinvesteringsbijtelling en de oudedagsreserve rekenen.

Fiscale regeling stakingsaftrek

Bij de staking van een IB-onderneming gelden voor de behaalde stakingswinst een aantal fiscale faciliteiten en regelingen. Eén daarvan is de stakingsaftrek, hierbij gaat het om een bedrag dat u kunt aftrekken van de stakingswinst.

De stakingsaftrek is gelijk aan het bedrag van de stakingswinst, met een maximum van € 3.630 (cijfer 2021). U kunt het maximumbedrag van de stakingsaftrek maar één keer in uw leven genieten. Bij de staking van een tweede onderneming moet u rekening houden met de eerder benutte stakingsaftrek.

Doteren aan de oudedagsreserve

Ook als er geen winst resteert, is het mogelijk om een ‘stakingswinst’ te creëren door in het laatste jaar van de onderneming te doteren aan de oudedagsreserve. Door de staking valt het gereserveerde bedrag voor de oudedagsreserve onder de stakingswinst.

Lijfrenteaftrek storten

U kunt het bedrag van de oudedagsreserve en de stakingswinst verminderen door een lijfrentepremie te storten bij een levensverzekeringsmaatschappij. Die premie is tot een bepaald bedrag fiscaal aftrekbaar. Over de toekomstige uitkering van de lijfrente betaalt u dan wel belasting.

Maximumhoogte stakingsaftrek

De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw leeftijd of van de situatie bij de staking. Het maximum verminderd met al eerder opgebouwde voorzieningen bedraagt in 2021:

  • € 474.517 als u ten tijde van het staken van uw onderneming de leeftijd van 61 jaar en vier maanden heeft bereikt of als u voor 45% of meer arbeidsongeschikt was en de lijfrentetermijnen ingaan binnen zes maanden na het staken van de onderneming of het staken van de onderneming door uw overlijden;
  • € 237.267 als u ten tijde van het staken van de onderneming een leeftijd tussen de 51 jaar en vier maanden en 61 jaar en vier maanden heeft bereikt of als de lijfrente-uitkeringen bij staking van de onderneming voor u direct ingaan;
  • € 118.640 in de overige gevallen.

Tien jaar uitstel van betaling

Als u uw onderneming overdraagt en de koper blijft de koopsom geheel of gedeeltelijk schuldig, kunt u renteloos uitstel van betaling krijgen – maximaal 10 jaar – voor de IB die u over de stakingswinst verschuldigd bent. Het uitstel wordt verleend in verhouding tot het schuldig gebleven deel van de koopsom: als de koper de helft van de koopsom schuldig blijft, krijgt u uitstel voor de helft van de verschuldigde belasting.

Ook de duur van het uitstel wordt gekoppeld aan de koopovereenkomst. Als de koper zijn schuld aan u in acht jaar moet aflossen, krijgt u acht jaar uitstel van betaling. Er moet ook zekerheid worden gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor het uitstel.

Doorschuiven zonder af te rekenen

In bepaalde gevallen hoeft u niet of niet helemaal af te rekenen over de stakingswinst. Dit is het geval als u gebruikmaakt van een doorschuiffaciliteit in de volgende situaties:

  • als u verder gaat met een nieuwe of bestaande onderneming binnen een jaar;
  • bij een echtscheiding of als uw partner overlijdt;
  • als u de onderneming overdraagt aan een medeondernemer of werknemer;
  • als u de onderneming overdraagt aan een bv;
  • als u komt te overlijden.