Beloning aan echtgenoot toekennen voor meewerken?

24 juli 2019

Mijn echtgenote werkt geregeld mee in mijn onderneming. Nu heb ik begrepen dat er twee manieren zijn waarop belastingvoordeel kan worden behaald met de in de onderneming meewerkende partner, namelijk het toekennen van een meewerkbeloning of de meewerkaftrek claimen. Kunt u mij beide opties eens nader toelichten en welke optie zal mij het meeste belastingvoordeel opleveren?

Als uw echtgenote meewerkt in uw onderneming, kunt u hiermee fiscaal rekening houden. U kunt kiezen voor de meewerkaftrek. Deze houdt in dat u een percentage van de winst dat afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren mag aftrekken. U kunt ook kiezen voor de zogenoemde meewerkbeloning. Dit moet een reëel uurloon zijn voor de door uw echtgenote verrichte werkzaamheden. Daarnaast moet de meewerkbeloning op jaarbasis minimaal € 5.000 bedragen. Bij de meewerkbeloning krijgt uw echtgenote een beloning voor het meewerken binnen uw onderneming. Deze beloning is aftrekbaar binnen uw onderneming, maar bij haar belast in de IB.

Meewerkaftrek toepassen

Als u de meewerkaftrek toepast, krijgt u dus een extra aftrekpost. Uw echtgenote hoeft daarentegen niets aan te geven in haar aangifte IB. De Belastingdienst controleert streng op het naleven van de regels van meewerkaftrek. Om aan te kunnen tonen hoeveel uur uw partner mee heeft gewerkt in uw onderneming, raad ik u aan om een urenadministratie bij te houden. Uit deze administratie moet duidelijk blijken hoe de uren zijn uitbetaald. Daarin gaat het alleen om de uren die worden beschouwd als meer dan de gebruikelijke hulp in een huwelijk of relatie. Ondersteunende werkzaamheden, zoals huishoudelijke taken, het beantwoorden van de telefoon en het schoonmaken van het kantoor, tellen niet mee.

Voordelen van meewerkbeloning

Het voordeel van de meewerkbeloning zit hem in het tariefsvoordeel. Indien u als ondernemer een hoger belastingtarief heeft dan uw echtgenote, levert de aftrek van de arbeidsbeloning een groter belastingvoordeel op dan de belastingheffing bij uw echtgenote. De meewerkbeloning kunt u bijvoorbeeld binnen uw onderneming aftrekken tegen 51,75% IB, terwijl deze bij uw echtgenote wellicht belast is tegen het laagste tarief in de IB van 36,65%. Daarnaast heeft uw partner recht op arbeidskorting. Dit is een extra heffingskorting die bij haar in mindering komt op de te betalen belasting.

Nadelen meewerkbeloning

Nadeel van de meewerkbeloning is dat uw echtgenote hierover de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet verschuldigd is. Dit houdt in dat uw echtgenote over de arbeidsbeloning in 2019 niet alleen minimaal 36,35% IB moet betalen, maar daarnaast ook 5,7% bijdrage Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage Zorgverzekeringswet is uw echtgenote niet verschuldigd als u gebruikmaakt van de meewerkaftrek.

Hoogte van winst speelt een rol

Voor het antwoord op de vraag wat in uw specifieke situatie het meeste belastingvoordeel voor u oplevert (meewerkaftrek of meewerkbeloning), zult u naar meerdere aspecten moeten kijken. Daarbij spelen de hoogte van de winst van uw onderneming, maar ook uw fiscale aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek een rol.

Tabel meewerkaftrek

Aantal meegewerkte uren Aftrek
Minder dan 525 geen aftrek
525-875 1,25% van de winst
875-1.225 2,00% van de winst
1.225-1.750 3,00% van de winst
Meer dan 1.750 4,00% van de winst

 

 

 Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.