Betaal ik belasting als ik mijn lijfrente afkoop om een hypotheek af te lossen?

23 maart 2021

Wat voor fiscale aspecten kleven er aan de afkoop van een lijfrente als ik deze wil gebruiken voor aflossing van mijn hypotheek?

Op het moment dat u het bedrag van uw lijfrente in één keer tot uitkering wilt laten komen voor een extra aflossing is er belastingtechnisch gezien sprake van een afkoop. Bij een afkoop krijgt u dan, naast de reguliere inkomstenbelasting, als 'straf' ook nog te maken met revisierente van 20%.

Bij afkoop wordt de waarde van de polis opgeteld bij uw inkomen en tegen het daarbij behorende toptarief belast. Zit uw inkomen inclusief afkoopwaarde in de hoogste schijf, dan wordt de afkoopwaarde dus in totaal tegen 69,5% (49,50% IB en 20% revisierente) belast.

Revisierente voorkomen

Om de heffing van revisierente te voorkomen, kunt u kijken of er mogelijkheden zijn om de polis te splitsen in twee polissen. Voor een lijfrente (de zogenoemde kleine lijfrente) onder de € 4.547 (bedrag 2021) wordt bij afkoop namelijk geen revisierente in rekening gebracht. U betaalt dan dus alleen de reguliere IB.

Het bovenstaande geldt niet als u een deel van de betaalde lijfrentepremie(s) niet in aftrek heeft gebracht. Over dat bedrag hoeft u geen belasting te betalen. Dit wordt de saldomethode genoemd. U kunt hiervoor een verklaring opvragen bij de Belastingdienst. De fiscus berekent na een door u toegestuurd premieoverzicht vervolgens het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen.

Dit antwoord is geschreven door mr. Sascha Jacobs, Jacobs & partner belastingadviseurs te Heerlen.