Is uitsmeren van belasting mogelijk bij wisselende inkomens?

15 januari 2021

Ons advieskantoor heeft een aantal cliënten met wisselende inkomens, mede door corona. Kunnen we hen via ‘uitsmeren van belasting’ helpen?

Ja, dat kan via de zogenoemde middelingsregeling. Middeling geeft de mogelijkheid teruggaaf van belasting te krijgen. De belasting wordt opnieuw per jaar berekend over het gemiddelde inkomen van drie jaar. Met name bij sterke wisseling in inkomen tussen de jaren is dit interessant.

Voorwaarden

Bij middeling gelden de voorwaarden:

  • Middeling is alleen mogelijk voor een binnenlands belastingplichtige en voor een buitenlands belastingplichtige die hiervoor in aanmerking komt.
  • Bij geheven of bij herrekende belasting wordt geen rekening gehouden met heffingskortingen.
  • De middeling heeft betrekking op drie aaneengesloten jaren, het middelingstijdvak, dat geen overlap heeft met een ander middelingstijdvak.
  • Er is aangifte gedaan over het laatste jaar van het middelingstijdvak en de definitieve aanslag is opgelegd.
  • De drempel voor middeling bedraagt € 545.
  • Het verzoek tot middeling moet worden gedaan binnen 36 maanden nadat de aanslagen van de driejaarsperiode onherroepelijk vaststaan.
  • De premies volksverzekeringen over het middelingsjaar waarin men de AOW-leeftijd bereikt, moeten op jaarbasis worden berekend, alsof men het hele jaar AOW-premie is verschuldigd.


Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.