Kan ik advocaatkosten echtscheiding aftrekken?

24 juli 2019

Kan ik de door mij gemaakte advocaatkosten bij het afwikkelen van mijn echtscheiding aftrekken in mijn aangifte IB?

Advocaatkosten bij een scheiding zijn alleen fiscaal aftrekbaar als u deze kosten moet maken voor het verkrijgen, verhogen of behouden van partneralimentatie. Dat geldt dus alleen voor de ontvanger, niet voor de betaler van de alimentatie. Daarbij geldt nog een voorwaarde. De gemaakte afspraken mogen niet vrijblijvend zijn. Ex-echtgenoten moeten de afspraken dus vastleggen in een convenant of (vaststellings)overeenkomst. Maakt de alimentatieontvanger naast de advocaatkosten ook nog reiskosten, proceskosten of incassokosten voor het verkrijgen, verhogen of behouden van de partneralimentatie, dan zijn ook die kosten aftrekbaar. In alle andere gevallen zijn de gemaakte advocaatkosten dus niet aftrekbaar. Kosten voor bijvoorbeeld hulp bij het regelen van een boedelscheiding, een procedure van de alimentatiebetaler voor de verlaging van de alimentatie of een geschil over de verrekening van de pensioenrechten zijn dus nooit aftrekbaar.

Kinderalimentatie niet aftrekbaar

Ook advocaatkosten in verband met kinderalimentatie zijn niet aftrekbaar (niet voor de betaler en ook niet voor de ontvanger). De Belastingdienst kijkt scherp naar de verdeling van de kosten van uw advocaat. Zorg er dus voor dat uw advocaat helder en duidelijk aangeeft (specificatie bij factuur) welke kosten waarmee samenhangen.