Kan ik begrafeniskosten van de belasting aftrekken?

10 juni 2020

Kan ik de begrafeniskosten van mijn partner in de aangifte IB aftrekken?

Uitvaartkosten kunnen in de IB-aangifte niet door u worden afgetrokken. Als langstlevende echtgenoot(ote) en (fiscale) partner heeft u geen aftrekmogelijkheid voor de kosten van een begrafenis of crematie.

Wel aangifte erfbelasting

In de aangifte erfbelasting zijn overlijdenskosten daarentegen wel aftrekbaar. Andere kosten dan overlijdenskosten zijn niet aftrekbaar. Het is daarom van belang om te weten wat exact wordt verstaan onder overlijdenskosten. Aftrekbaar zijn deze kosten alleen indien en voor zover ze niet worden gedekt door een (uitvaart) verzekering.

In de aangifte erfbelasting zijn in ieder geval de kosten aftrekbaar die na het overlijden worden gemaakt om de overledene waardig te begraven of te cremeren. Het betreft de kosten van de uitvaart, het graf of een urn en de grafbedekking. Ook de kosten van de voorbereiding van de uitvaart, zoals de aankondiging van het overlijden in een advertentie, rouwkaarten en bloemen zijn aftrekbaar.

Na de begrafenis of crematie worden vaak nog kosten gemaakt in verband met een condoleanceregister, de ontvangst van de genodigden en het versturen van dankbetuigingen. Ook deze kosten zijn aftrekbaar.

Zoals vermeld zijn andere kosten dan overlijdenskosten niet aftrekbaar voor de erfbelasting. Het gaat dan om kosten die niet direct door het overlijden zijn ontstaan, zoals de kosten van de afwikkeling van de nalatenschap.