Kan ik een beroep op middeling doen als ik vorig jaar eenmalig een laag inkomen had?

15 juli 2021

Door corona heb ik vorig jaar een heel laag inkomen gehad in box 1. Kan ik nu een beroep op middeling doen?

Middeling kan interessant zijn als u in de afgelopen drie jaren een sterk wisselend inkomen heeft gehad in box 1. Door het inkomen te middelen – dat wil zeggen gelijkelijk te verdelen – over de drie jaren kunt u de nadelige werking van het progressieve tarief van de IB ongedaan maken.

Gemiddelde inkomen

Door de middeling wordt de belasting herrekend op basis van het gemiddelde inkomen over de voorgaande drie jaren. Het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de herrekende belasting na middeling wordt aan u terugbetaald. Middeling is overigens alleen mogelijk over het inkomen in box 1. Dit is ook logisch, in box 2 en box 3 geldt immers een vast proportioneel tarief, zodat middeling hier geen nut heeft.

U hoeft in het middelingsverzoek alleen de jaren te vermelden. U kunt meerdere keren gebruikmaken van de middelingsregeling, maar de jaren van de middelingstijdvakken mogen elkaar niet overlappen. Dus als u over 2016, 2017 en 2018 middelt, kunt u niet meer over de jaren 2018, 2019 en 2020 middelen.

U kunt pas een middelingsverzoek indienen als alle aanslagen in het middelingstijdvak definitief zijn. Het verzoek tot middeling moet vervolgens binnen drie jaar na de dagtekening van de laatste definitieve aanslag binnen zijn. Ook is het zo dat voor de teruggaaf een drempel geldt van € 545.