Kan ik huurkosten deel woning niet meer aftrekken in onderneming?

24 juli 2019

Een deel van mijn huurwoning gebruik ik voor mijn onderneming en trek daarom de huurkosten af. Nu las ik dat dit niet meer toegestaan is. Hoe zit dat?

Alleen als er sprake is van een zogenoemde kwalificerende werkruimte in een huurwoning, kunt u een evenredig deel van de huur en de huurderslasten in aftrek brengen.

Zelfstandigheidscriterium van toepassing

Om te kunnen spreken van een kwalificerende werkruimte, moet uw werkruimte allereerst voldoen aan het zogenoemde zelfstandigheidscriterium. De werkruimte moet een zodanige zelfstandigheid bezitten dat deze duidelijk te herkennen is. De werkruimte moet in ieder geval over een eigen ingang en over eigen sanitair beschikken. Dit komt erop neer dat de werkruimte ook aan een derde verhuurd zou kunnen worden. Een werkplek in een woon-, slaap- of zolderkamer wordt niet als kwalificerende werkruimte aangemerkt. Een tot kantoor verbouwde garage met eigen ingang en sanitair kan dat wel zijn. Daarnaast moet uw werkruimte aan het inkomenscriterium voldoen. De werkruimte voldoet aan dit criterium als u uw inkomen voor een groot gedeelte in of vanuit deze ruimte verdient.

In ruimte inkomen verdienen

Is dit uw enige werkruimte, dan moet u uw inkomen voor ten minste 30% in de ruimte en voor ten minste 70% in of vanuit de ruimte verdienen. Heeft u nog een andere werkruimte, dan moet u uw inkomen voor ten minste 70% in de ruimte verdienen.