Krijg ik minder aftrek voor betaalde partneralimentatie?

9 oktober 2020

Klopt het dat ik minder aftrek heb/krijg voor de door mij betaalde partner­alimentatie?

Als u partneralimentatie betaalt mag u deze uitgave in uw aangifte IB als aftrekpost opnemen. Vanaf 2020 is de maximale belastingaftrek voor partneralimentatie verminderd. Vanaf dit jaar wordt het maximale belastingtarief waartegen u de betaalde partneralimentatie in aftrek kunt brengen namelijk geleidelijk verlaagd.

Hoogste belastingschijf

De maximale belastingaftrek van partneralimentatie wordt in de komende jaren afgebouwd naar ongeveer 37% in 2023. Deze maatregel treft u dus alleen als u in het hoogste belastingschijf valt. Dit is het geval als uw belastbaar inkomen meer dan ongeveer € 68.500 bedraagt. Dan kan de beperking van de belastingaftrek van partneralimentatie in de komende jaren tot gevolg hebben dat u minder belastingvoordeel heeft.

De afbouw van het aftrekpercentage ziet er als volgt uit:

Jaar Aftrekpercentage
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Betaalt u dus bijvoorbeeld op jaarbasis € 18.000 alimentatie aan uw ex-partner en valt u met uw inkomen in de hoogste schijf, dan heeft u in 2020 door de verlaging van de aftrek een belastingnadeel van € 630 (maximale tarief 2020: 49,5%). In 2023 is dit belastingnadeel € 2.241 (uitgaande van een gelijk toptarief van 49,5% in 2023).Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.