Late aanslag ontvangen, mag fiscus belastingrente in rekening brengen?

24 juli 2019

Ik heb vorig jaar april mijn aangifte IB 2017 ingediend maar nu pas de aanslag ontvangen. Mag de fiscus de belastingrente over het te betalen bedrag nu onbeperkt in rekening brengen?

Belastingrente is rente die u aan de Belastingdienst betaalt als u te weinig belasting heeft voldaan. Voor de IB betaalt u geen belastingrente als u de aangifte IB doet vóór 1 mei volgend op het jaar waarover u aangifte doet. Alleen als de fiscus afwijkt van uw aangifte kan het zijn dat u toch belastingrente moet betalen.

Afwijken van aangifte

Doet u later aangifte of wijkt de fiscus af van uw aangifte dan betaalt u rente als de fiscus de aanslag oplegt na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. De belastingrente wordt dan berekend over de periode van 1 juli tot zes weken na de datum op de aanslag.

Overschrijding van termijn

De Belastingdienst mag niet onbeperkt wachten met het opleggen van een (voorlopige) aanslag. In een arrest van de Hoge Raad is namelijk bepaald dat de Belastingdienst in principe binnen een termijn van drie maanden na het indienen van de aangifte een (voorlopige) aanslag moet vaststellen. Dit betekent dat de Belastingdienst ook niet meer dan negentien weken belastingrente in rekening mag brengen als u een aanslag moet betalen. Deze termijn gaat in op het moment dat u een aangifte indient. Dit is alleen anders als er zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor gesteld kan worden dat de overschrijding van deze driemaandstermijn niet aan de Belastingdienst te wijten is.

Betaaltermijn van zes weken

Als de Belastingdienst er dus langer dan drie maanden over doet om een aanslag aan u op te leggen en er niet wordt afgeweken van uw aangifte dan is de periode waarover de fiscus rente berekent beperkt tot negentien weken: drie maanden om een aanslag op te leggen, en zes weken voor de betaaltermijn van die aanslag.