Wanneer mag een werknemer de scholingsaftrek toepassen?

28 januari 2021

Een werknemer doet een opleiding waar hij bij zijn werk voor onze organisatie veel voordeel van gaat hebben. Hij betaalt de opleiding zelf, maar we hebben wel afspraken gemaakt dat hij een aantal uren per week onder werktijd mag studeren. Kan hij de studiekosten zelf aftrekken in zijn belastingaangifte?

Als de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan hij bepaalde kosten aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting. De voorwaarden zijn:

  • De werknemer heeft geen recht op studiefinanciering.
  • De studie is voor zijn huidige of toekomstige beroep.
  • De studie heeft de vorm van een leertraject, dus er is sprake van begeleiding of toezicht.

Alleen noodzakelijke kosten aftrekken

Alleen de noodzakelijke kosten zijn aftrekbaar als aan de voorwaarden is voldaan. Dat zijn de kosten voor de opleiding en het examen en kosten voor de benodigde boeken of software. De kosten van een laptop, tablet of printer zijn nooit aftrekbaar. Datzelfde geldt voor de inrichting van een studeerkamer, de reiskosten voor de opleiding of de rente over een studieschuld.

Aftrekbare kosten berekenen

De werknemer berekent zijn aftrek door alle aftrekbare kosten bij elkaar op te tellen. Daar trekt hij een vast drempelbedrag van € 250 van af. Ook een eventuele studievergoeding door uw organisatie moet op de aftrekbare kosten in mindering worden gebracht. Het resterende bedrag is de studiekostenaftrek.

Voor werknemers van 30 jaar en ouder en jongere werknemers die niet in de zogeheten 'standaardstudieperiode' zitten, geldt bovendien een maximaal aftrekbedrag van € 15.000 per jaar. Van een standaardstudieperiode is sprake bij een periode van maximaal vijf jaar waarin vooral gestudeerd wordt, zonder een fulltime baan ernaast.Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.

Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.