Wat betekent de melding dat de fiscale winst niet gelijk is aan de winst-en-verliesrekening?

16 april 2021

Bij het doen van de aangifte IB krijg ik melding dat de fiscale winst niet gelijk is aan de winst-en-verliesrekening, hoe los ik dit op?

De winst- en verliesrekening laat de inkomsten en uitgaven van uw onderneming zien over een bepaalde periode (kort door de bocht).

De fiscale winst is de winst waarover de Belastingdienst de belastingen zal berekenen en die u aan de fiscus doorgeeft via de IB-aangifte. Deze berekent u door het ondernemingsvermogen aan het begin van het boekjaar te nemen, hierbij uw winst (of verlies op te tellen) en de privé-opnames hier weer vanaf te halen. U heeft dan het ondernemingsvermogen aan het einde van het boekjaar.

Saldi gelijktrekken

De Belastingdienst stelt als voorwaarde bij de indiening van uw aangifte IB dat de post ‘saldo fiscale winstberekening’ gelijk is aan de post ‘winst -en verliesrekening’. Als de bedragen ongelijk zijn aan elkaar en aannemende dat de posten ondernemingsvermogen einde boekjaar’ en ondernemingsvermogen begin boekjaar’ juist zijn, moeten er meestal nog één of meer posten bij de privéonttrekkingen of de privéstortingen door u ingevuld worden. Door het invullen van deze gegevens kunt u de saldi gelijktrekken.

Geen probleem bij boekhoudprogramma

Ondernemers die gebruik maken van een boekhoudprogramma zullen dit probleem niet of nauwelijks tegenkomen, omdat een programma het maken van deze fouten vaak tegenhoudt.