Wat zijn de gevolgen van de verhuur van een tweede woning aan een kind?

15 juli 2019

Wat zijn in de inkomstenbelasting de fiscale gevolgen van de verhuur van een tweede woning aan het kind van de ondernemer?

Een tweede woning wordt in de inkomstenbelasting in box 3 belast. De ondernemer betaalt dan jaarlijks box 3-heffing over de WOZ-waarde. Als hij een lening heeft afgesloten voor deze woning, geeft hij deze lening op als een schuld in box 3. De betaalde hypotheekrente en de onderhoudskosten zijn niet aftrekbaar. Daarnaast zijn de verhuuropbrengsten onbelast.

Terugschenken aan kind

Als de ondernemer de tweede woning verhuurt aan zijn zoon, is dit van invloed op de waarde van de woning. En dat is van belang voor de belasting in box 3. Deze waardedruk in box 3 is afhankelijk van de hoogte van de huurprijs in relatie tot de WOZ-waarde van de woning en kan oplopen van 22% tot 50%. Deze waardedruk is overigens alleen van toepassing als er huurbescherming geldt. Als de ondernemer aan zijn eigen zoon geen reële huurprijs wil vragen, levert dit een minder hoge waardedruk op. Maar hij kan zijn zoon ook gewoon een normale huurprijs laten betalen. Het verschil tussen de normale huurprijs en de gewenste huurprijs kan de ondernemer gewoon aan hem terugschenken. Hij mag immers jaarlijks een bedrag van € 5.428 (in 2019) vrijgesteld van schenkbelasting schenken aan de zoon.