Zijn advieskosten voor lijfrente en AOV aftrekbaar?

19 juli 2019

Zijn de advieskosten voor een lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering af te trekken in mijn aangifte voor de IB?

De vraag of de advieskosten voor een lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) fiscaal aftrekbaar zijn kan alleen met nee beantwoord worden. De premies zijn weliswaar aftrekbaar, maar dat geldt niet voor de apart gefactureerde advieskosten.

De wetgever heeft wettelijk vastgelegd dat apart betaalde advieskosten voor een lijfrente of AOV niet aftrekbaar zijn bij de aangifte IB. Tussenpersonen brengen ook regelmatig jaarlijks een bedrag voor ‘onderhoud’ aan de polis in rekening. Ook deze jaarlijks terugkerende kosten kunt u niet in aftrek brengen.

Kosten tussenpersonen niet aftrekbaar

Tussenpersonen van lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn vanaf 1 januari 2013 wettelijk verplicht de kosten van het advies apart te declareren. Tot die datum waren de advieskosten voor een lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering verdisconteerd in de door u als verzekerde betaalde premies. Waren de betaalde premies aftrekbaar, dan waren voor u dus ook de advieskosten aftrekbaar.

Omdat de advieskosten apart bij u in rekening worden gebracht is de premie in vergelijking met de periode voor 1 januari 2013 lager. Daar staat tegenover dat uw kosten hoger zijn omdat u de advieskosten niet kunt aftrekken. Alleen de zuivere premie is dus aftrekbaar.