Zijn kosten huwelijk aftrekbaar als er veel zakelijke relaties komen?

19 juli 2019

Zijn de kosten van mijn huwelijk aftrekbaar als er veel zakelijke relaties aanwezig zijn op het feest?

In principe zijn de kosten van een huwelijk een privéaangelegenheid en daarom ook niet aftrekbaar als ondernemingskosten. In het geval zoals u dit schetst kunnen de kosten van zo’n privéfeest echter (deels) zakelijk zijn. Dit aangezien u aangeeft dat u voor het huwelijksfeest eveneens zakenrelaties heeft uitgenodigd. Praktisch zou dit betekenen dat de kosten van uw huwelijksfeest aftrekbaar zijn in de verhouding zakelijke gasten t.o.v. het totaal aantal gasten. Dus stel u heeft tachtig gasten uitgenodigd, waarvan twintig zakelijke relaties, dan zijn 25% van de kosten aftrekbaar als ondernemingskosten. Voor uw administratie is het dus van belang dat u de gastenlijst bewaart en erop aangeeft wie de zakelijke respectievelijk privérelaties zijn.

Representatiekosten slecht 80% aftrekbaar

De hierboven genoemde 25% zijn echter niet volledig aftrekbaar van uw fiscale winst. Omdat het zogenoemde representatiekosten zijn, is slechts 80% (van de zakelijke kosten) aftrekbaar. De fiscale wetgever noemt kosten van ‘recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak’ uitdrukkelijk als voorbeelden van representatiekosten. Dus stel de totale kosten van uw huwelijk bedragen € 12.000 en u heeft zestig privérelaties en twintig zakelijke gasten uitgenodigd. In dat geval kunt u als ondernemingskosten een bedrag van € 2.400 opvoeren (25% van € 12.000 x 80%).

Splitsen van nota

De BTW, begrepen in kosten van voedsel en drank, kunt u wettelijk niet als voorbelasting terugvragen. Bij uw huwelijk gaat het dan om de kosten van voedsel en drank en de direct daarmee samenhangende kosten (zoals kosten van bedienend personeel). De BTW betreffende de overige kosten, bijvoorbeeld zaalhuur, is wel aftrekbaar. Om te kunnen bepalen welke BTW aftrekbaar is, is het daarom verstandig de nota voor het huwelijk te laten splitsen, bijvoorbeeld in kosten van voedsel en drank en de kosten van zaalhuur.