Zijn zonnepanelen aftrekbaar in de IB?

8 april 2015

Ik overweeg om zonnepanelen aan te schaffen en heb begrepen dat ik de BTW op de aanschaf kan terugvragen. Nu vroeg ik mij af of er ook aftrekmogelijkheden zijn in de inkomstenbelasting? Ik werk als zzp’er vanuit mijn werkruimte thuis, waarbij deze ruimte niet is aan te merken als een zelfstandige werkruimte.

De exploitatie van een zonnepaneel betekent ondernemerschap voor de BTW. Dat de exploitatie van een zonnepaneel voor de BTW voldoende is, betekent echter niet dat hetzelfde geldt voor de inkomstenbelasting. De eisen die daaraan in de BTW worden gesteld, zijn namelijk veel lichter. In principe zal de exploitatie van één of enkele zonnepanelen op de eigen woning voor de inkomstenbelasting geen ondernemerschap opleveren.

Vermogensetikettering

De meest gangbare zonnepanelen zijn de zogenoemde niet-geïntegreerde zonnepanelen. Deze zonnepanelen worden gezien als roerend en niet als onroerend, omdat zij gemakkelijk zijn te demonteren en te verplaatsen. Het feit dat zonnepanelen als roerende zaken zijn aan te merken, biedt u als zzp’er mogelijkheden. U kunt de zonnepanelen namelijk zelfstandig etiketteren als ondernemingsvermogen. Bij de etikettering moet u wel de grenzen van de redelijkheid in acht nemen. Concreet betekent dit dat uw kantoorruimte meer dan 10% van de woning moet uitmaken en dat meer dan 10% van het elektriciteitsverbruik wordt opgeroepen door het zakelijk gebruik. In dat geval mag u de zonnepanelen als ondernemingsvermogen etiketteren. Dit geldt ook als de woning zelf geen ondernemingsvermogen vormt. De etikettering brengt met zich mee dat de zonnepanelen in aanmerking komen voor de (energie-)investeringsaftrek en vervroegde afschrijving.