Inkomstenbelasting (IB)

Wie inkomsten geniet, moet daar inkomstenbelasting (IB) over betalen. Het zijn van een ondernemer voor de IB heeft nogal wat fiscale voordelen. Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft ook een bijzondere positie voor de IB. Het netto inkomen van een ondernemer berekenen hangt van veel factoren af, onder meer van de berekening van de fiscale winst.

Er zijn drie boxen waarmee u te maken kunt krijgen bij de aangifte IB. Bijna iedereen, bijvoorbeeld ook werknemers in loondienst, heeft in ieder geval te maken met box 1. Hierin worden de inkomsten belast die u heeft uit werk en woning. Met box 2 krijgt u te maken als u meer dan 5% van de aandelen bezit in een bv, en box 3 komt aan de orde als u vermogen zoals spaarrekeningen en een tweede woning bezit. Bij de drie boxen uit de inkomstenbelasting horen ook verschillende tarieven.

Vaak heeft u recht op aftrekposten en heffingskortingen binnen de inkomstenbelasting. Daardoor betaalt u minder of misschien zelfs wel geen inkomstenbelasting. Denk dan bij een aftrekpost aan bijvoorbeeld de aftrek voor scholingskosten en bij de heffingskorting aan arbeidskorting.

 

Toolboxen

Zo past u de ondernemingsregelingen correct toe

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 08-06-2020

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting...

Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 28-09-2020

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook nadrukkelijk te maken met box 2, voor...

Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 19-03-2021

In deze toolbox zetten we de regels rond de aangifte inkomstenbelasting, heffings­kortingen en aftrekposten voor u op een rij.

Tools

Verdiepingsartikelen

Inkomstenbelasting voor dga’s

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 30-03-2021

U bent als dga ook werknemer van uw bv. In die hoedanigheid krijgt u in ieder geval te maken met de inkomstenbelasting. Daarnaast komt u do...

Fiscale voordelen voor een startende ondernemer

Inkomstenbelasting (IB) 5 minuten | 25-02-2021

Nog steeds beginnen veel mensen voor zichzelf. Het starten van een eigen onderneming blijft populair in ons land. De overheid komt deze groe...

De dga en loonheffingen

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 16-02-2021

Naast dat u als dga werkgever bent is het ook vaak zo dat u werknemer bent van de bv. U heeft dus een dubbelrol. Doordat u twee petten op he...

Infographics

Gebruik van investeringsaftrek

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 19-03-2021

Als ondernemer voor de IB en VPB kunt u fiscaal voordeel behalen als u gebruikmaakt van de investeringsaftrek. U mag daardoor namelijk een deel van het bedrag dat u investeert...

De terbeschikkingstellingsregeling

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 09-03-2021

Als dga kunt u bijvoorbeeld een bedrijfspand verhuren aan uw bv. Om te voorkomen dat u daar té veel belastingvoordeel van heeft is de terbeschikkingstellingsregeling...

Aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 23-02-2021

De Belastingdienst vult al flink wat gegevens van tevoren in bij de aangifte IB. Maar de fiscus is ook niet onfeilbaar, dus controle van de cijfers blijft nodig. Hoe...

Fiscale verzuimboetes 2020

Aangifte BTW Publicatiedatum 26-11-2020

Als uw organisatie te laat, geen of een foute belastingaangifte indient, kunt u een verzuimboete opgelegd krijgen. Dit zijn de boetebedragen voor 2020.

Vraag en antwoord

Betaal ik belasting als ik mijn lijfrente afkoop om een hypotheek af te lossen?
Op het moment dat u het bedrag van uw lijfrente in één keer tot uitkering wilt laten komen voor een extra aflossing is er belastingtechnisch gezien sprake van een afkoop. Bij een afkoop krijgt u dan, naast de reguliere inkomstenbelasting, als 'straf' ook nog te maken met... Lees het hele antwoord