Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

Door de ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid kunnen partijen – in het bijzonder de Belastingdienst en werknemers – de hele keten van opdrachtgevers of inleners hoofdelijk aansprakelijk stellen voor achterstallige belastingen, premies of loon.

Niet betaalde loonheffingen bij onderaannemer of opdrachtgever opeisen

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om niet afgedragen loonheffingen niet alleen op te eisen bij de partij die de heffing had moeten voldoen, maar ook bij de onderaannemers van die partij. Was het een onderaannemer die de heffingen had moeten voldoen, dan kan de fiscus juist bij de opdrachtgever aankloppen. 

Sinds de komst van de Wet aanpak schijnconstructies in 2015 kunnen werknemers te weinig uitbetaald loon niet alleen verhalen op hun officiële werkgever, maar ook op de opdrachtgever. Dit is een verruiming van de ketenaansprakelijkheid.

Vrijwaring van ketenaansprakelijkheid is mogelijk

De ketenaansprakelijkheid is (gedeeltelijk) te voorkomen door een deel van het factuurbedrag niet gewoon over te maken naar de ontvanger, maar te storten op een geblokkeerde rekening van de ontvanger bij een bank. Het bedrag op die g-rekening is dan alleen te gebruiken voor het voldoen van belastingen.

De inlenersaansprakelijkheid is een bijzondere vorm van ketenaansprakelijkheid die geldt als een uitlenende organisatie (dus het uitzendbureau, detacheringsbureau of de onderaannemer) de loonheffingen en BTW niet correct afdraagt. De inlenende organisatie kan dan voor die heffingen opdraaien. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is de onderneming gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid voor het complete factuurbedrag.

 

Kan ik bij de inlening van personeel aansprakelijk worden gesteld voor betaling van de BTW?

Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid | Publicatiedatum 03-02-2020

Ik leen regelmatig personeel in, kan ik aansprakelijk worden gesteld als de uitlener geen BTW afdraagt?

Wat is het nut van een g-rekening?

Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij lenen uitzendkrachten in via een bureau en begrepen dat het verstandig is om een g-rekening af te sluiten. Wat is het nut daarvan?

Fiscale aansprakelijkheden voorkomen

Bestuurdersaansprakelijkheid 4 minuten | 14-06-2022

De fiscus kan u aansprakelijk stellen voor het niet afdragen van belastingen. Met welke eventuele aansprakelijkheden moet u dan allemaal rek...

Overzicht van de belangrijkste coronasteunmaatregelen

Personeelssubsidies 5 minuten | 31-01-2022

Het coronavirus is alweer twee jaar onder ons. In die periode zijn er veel goedkeuringen en maatregelen rondom corona gepubliceerd, verlengd...

Verschillen tussen contracting, uitzending en payrolling

Arbeidsovereenkomst 5 minuten | 21-06-2021

Er zijn diverse arbeidsconstructies met externe partijen mogelijk. In de praktijk worden begrippen door elkaar gebruikt of is niet helemaal...

Heeft u een vraag over Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid?

Jan Timmers
Jan Timmers
Adviseur financiële administratie en fiscale zaken
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid?

Jan Timmers
Jan Timmers
Adviseur financiële administratie en fiscale zaken
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie