Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

Door de ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid kunnen partijen – in het bijzonder de Belastingdienst en werknemers – de hele keten van opdrachtgevers of inleners hoofdelijk aansprakelijk stellen voor achterstallige belastingen, premies of loon.

Niet betaalde loonheffingen bij onderaannemer of opdrachtgever opeisen

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om niet afgedragen loonheffingen niet alleen op te eisen bij de partij die de heffing had moeten voldoen, maar ook bij de onderaannemers van die partij. Was het een onderaannemer die de heffingen had moeten voldoen, dan kan de fiscus juist bij de opdrachtgever aankloppen. 

Sinds de komst van de Wet aanpak schijnconstructies in 2015 kunnen werknemers te weinig uitbetaald loon niet alleen verhalen op hun officiële werkgever, maar ook op de opdrachtgever. Dit is een verruiming van de ketenaansprakelijkheid.

Vrijwaring van ketenaansprakelijkheid is mogelijk

De ketenaansprakelijkheid is (gedeeltelijk) te voorkomen door een deel van het factuurbedrag niet gewoon over te maken naar de ontvanger, maar te storten op een geblokkeerde rekening van de ontvanger bij een bank. Het bedrag op die g-rekening is dan alleen te gebruiken voor het voldoen van belastingen.

De inlenersaansprakelijkheid is een bijzondere vorm van ketenaansprakelijkheid die geldt als een uitlenende organisatie (dus het uitzendbureau, detacheringsbureau of de onderaannemer) de loonheffingen en BTW niet correct afdraagt. De inlenende organisatie kan dan voor die heffingen opdraaien. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is de onderneming gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid voor het complete factuurbedrag.

 

Verdiepingsartikelen

Verschillen tussen contracting, uitzending en payrolling

Arbeidsovereenkomst 5 minuten | 21-06-2021

Er zijn diverse arbeidsconstructies met externe partijen mogelijk. In de praktijk worden begrippen door elkaar gebruikt of is niet helemaal...

Diverse coronamaatregelen en -goedkeuringen op een rij

Corona-advies 6 minuten | 26-04-2021

Het coronavirus heeft de wereld om ons heen het afgelopen jaar ingrijpend veranderd, ook de zakelijke wereld. In 2020 en 2021 zijn er veel g...

Fiscale eenheid heeft voordelen maar ook nadelen

Fiscale eenheid 5 minuten | 27-05-2020

In de BTW kunnen verschillende zelfstandige ondernemingen een fiscale eenheid vormen. Het hebben van een fiscale eenheid voor de BTW kan u f...

Vraag en antwoord

Wat zijn de regels bij het in dienst nemen van een uitzendkracht?
Uitzendwerk is regelmatig een opstap naar een vaste baan. Een uitzendkracht doet bepaalde ervaring op waarmee hij vast werk kan vinden of hij bevalt zo goed bij de inlener dat hij het aanbod krijgt om in dienst te treden. Bij zo’n overname moet u zich vooraf goed inlezen! Belemmeringsverbod In... Lees het hele antwoord