Aansprakelijk voor loon van andere werkgevers

11 december 2015 | Door redactie

Sinds 1 juli 2015 is de ketenaansprakelijkheid uitgebreid, waardoor een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor onderbetaling van werknemers van opdrachtnemers en (onder)aannemers. Bent u voldoende op de hoogte van de regels bij zo’n aansprakelijkheidsstelling?

De invoering van de Wet aanpak schijnconstructies heeft ervoor gezorgd dat de regels voor de ketenaansprakelijkheid zijn gewijzigd. De ketenaansprakelijkheid houdt nu in dat de gehele keten van organisaties die met een bepaalde opdracht bezig is, aansprakelijk kan worden gesteld voor uitbetaling van het correcte loon. Een werknemer of uitzendkracht die niet het juiste loon ontvangt, kan dus niet alleen zijn werkgever hiervoor aansprakelijk stellen, maar ook een eventuele onderaannemer, hoofdaannemer of hoofdopdrachtgever voor wie hij indirect werkt. Dit recht geldt niet voor zelfstandigen zonder personeel.
Vereiste voor de ketenaansprakelijkheid is dat er tussen de schakels in de keten aannemings- of opdrachtovereenkomsten zijn gesloten. Zo’n schakel kan ook een buitenlandse organisatie zijn.

Werkgever en directe opdrachtgever als eerste aansprakelijk

Bij een aansprakelijkheidsstelling (tool) moet een werknemer eerst bij zijn werkgever of directe opdrachtgever aankloppen. Als het achterstallige loon daarna nog steeds niet wordt betaald, kan hij gerechtelijke stappen ondernemen. Sorteert de rechtsgang geen effect – of de werknemer nu wel of niet gelijk krijgt – dan kan hij de volgende schakel uit de keten aansprakelijk stellen. Is de werk- of opdrachtgever onvindbaar, niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of failliet, dan heeft de werknemer de mogelijkheid om al eerder naar een volgende schakel te gaan.
Een werknemer kan zijn loon een jaar na de eerste vordering direct bij de hoofdopdrachtgever vorderen en al na een half jaar als het een vordering voor ernstige onderbetaling tijdens minimaal drie maanden betreft. De hoofdopdrachtgever moet dan wel van de eerdere vordering weten.

Stel uw vragen over de ketenaansprakelijkheid

Heeft u een vraag over de ketenaansprakelijkheid voor loon, dan kunt u die gratis stellen aan de adviseurs van de adviesdesk. U ontvangt binnen één werkdag reactie en binnen vijf werkdagen een antwoord op maat. Stel direct uw vraag.