De toekomst van het systeem van g-rekeningen

7 mei 2015 | Door redactie

Het huidige systeem van de g-rekeningen is nog niet klaar voor de toekomst. Recent is staatssecretaris Wiebes van Financiën ingegaan op de noodzaak om het systeem te veranderen. De staatssecretaris gaat daarbij ook in op zijn besluit om het depotstelsel niet in te voeren.

U las in het bericht ‘Depotstelsel gaat g-rekening niet vervangen’ dat de Belastingdienst zich gaat richten op zijn kerntaken, en dus niet op het beheren van depots om de inleners- en ketenaansprakelijkheid van ondernemingen te beperken. Naar aanleiding van Kamervragen is staatssecretaris Wiebes onlangs dieper ingegaan op deze beslissing.

Huidige stelsel niet geschikt voor uitbreiding

Als onderdeel van zijn reactie heeft hij het rapport ‘Heroriëntatie systeem vrijwarende stortingen’ (pdf) naar de Kamer gestuurd, waarin de Belastingdienst en Betaalvereniging Nederland eind vorig jaar de opties op een rijtje hebben gezet. Uit dit rapport komt een variant van de g-rekening als beste alternatief voor de toekomst uit de bus. De Belastingdienst is dan niet verantwoordelijk voor alles rondom het betalingsverkeer, maar houdt wel grip op het proces.
Vorig jaar is met de banken afgesproken dat ze de g-rekeningen in de huidige vorm nog tot 1 januari 2016 blijven ondersteunen. Als dit stelsel langer in de lucht moet blijven, is een flinke opknapbeurt essentieel. Het huidige stelsel is namelijk niet geschikt om op grote schaal uit te breiden, terwijl dat wel nodig is, bijvoorbeeld als de g-rekening – zoals de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit voorschrijft – verplicht wordt voor alle niet-gecertificeerde uitzendbureaus. Mogelijk wordt de invoering van dit onderdeel uitgesteld.

Uitwisseling gegevens automatiseren

Het voornemen is om de uitwisseling van verschillende gegevens rondom de bestaande g-rekeningen te automatiseren. De bestaande optie van rechtstreeks storten bij de Belastingdienst (het zogenoemde WKA-depot) moet in elk geval komen te vervallen, omdat dit zowel voor de fiscus als de banken een inefficiënte en handmatige werkwijze is. Het is maar de vraag of het haalbaar is om de g-rekening 2.0 per 1 januari van kracht te laten worden. Dat kan hoe dan ook alleen als de Tweede en Eerste Kamer er snel mee akkoord gaan, want voor een aantal zaken is een wetswijziging nodig. Op dit moment is het moderniseringsvoorstel echter nog niet uitgewerkt.