Deblokkering g-rekening mogelijk voor uitleners

6 april 2020 | Door redactie

Ondernemingen die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en daarbij gebruikmaken van een g-rekening kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om deze g-rekening te deblokkeren. Hierdoor worden opgelegde (naheffings)aanslagen voor de BTW en loonheffingen vrijgegeven. Voor deze aanslagen moet echter wel bijzonder uitstel van betaling zijn verleend in verband met de coronacrisis.

Een inlener van personeel kan een onderneming die werknemers uitzendt, uitleent of detacheert vragen of deze een g-rekening bij de Belastingdienst opent. Bij zo’n g-rekening gaat het om een geblokkeerde bankrekening waarmee de uitlener alleen de BTW of de loonheffingen aan de Belastingdienst kan betalen. Deze bedragen aan loonheffingen en BTW worden door de uitlener op deze rekening gestort. Als de uitlener de loonheffingen en BTW niet afdraagt, kan de Belastingdienst de inlener aansprakelijk stellen. Het risico op aansprakelijkheid wordt dus beperkt voor de inlener doordat hij al bedragen op de g-rekening heeft gestort.

Vrijvallen van aanslagen

Om de uitleners hetzelfde te kunnen behandelen als ‘normale’ ondernemers in deze coronatijd heeft de Belastingdienst besloten dat ondernemingen die over een g-rekening beschikken deze op verzoek kunnen deblokkeren om ze iets meer financi?le armslag te geven.  Dan vallen dus de bedragen die opgelegd zijn als (naheffings)aanslagen BTW of loonheffingen vrij. Maar dan moet een ondernemer wel een verzoek tot  uitstel van betaling (tool) hebben ingediend voor deze aanslagen. Daarna kan hij verzoeken om deblokkering met het formulier ‘Verzoek deblokkering g-rekening’, dat op de site van de Belastingdienst staat. Hierbij moet hij het volgende invullen:

  • Bij rubriek 3 moet de ondernemer aangeven dat hij door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen is gekomen.
  • Bij rubriek 4 kan hij aangeven voor welk bedrag hij deblokkering aangevraagd wordt. Splits het bedrag in het overschot en het bedrag waarvoor uitstel van betaling is gevraagd.
  • Bij rubriek 5 staat de machtiging dat tot het te verrekenen bedrag niet het bedrag geldt waarvoor de Belastingdienst de ondernemer uitstel van betaling heeft gegeven vanwege de coronacrisis.

Als de Belastingdienst het verzoek accepteert, krijgt de ondernemer dit per brief te horen waarin staat hoe de fiscus het bedrag uitbetaalt. De Belastingdienst hoopt binnen 4 weken een brief te sturen. 

 

Bijlagen bij dit bericht