Deblokkering g-rekening nu echt sneller

De fiscus zal uw verzoek tot deblokkering van de geblokkeerde rekening (g-rekening) sneller afhandelen. U kunt een verzoek tot deblokkering van de g-rekening indienen als het saldo van de g-rekening hoger is dan de loonheffingen waarvoor de bedragen zijn gestort. Door een nieuwe werkwijze is de deblokkeringstermijn met de helft teruggebracht tot drie à vier weken.

2 februari 2011 | Door redactie

Als een bedrijf personeel inhuurt, kan het aansprakelijk worden gesteld voor loonheffingen en omzetbelasting van het ingehuurde personeel als deze niet zijn afgedragen door hun werkgever (de uitlener). Bij ketenaansprakelijkheid is de aannemer aansprakelijk voor de loonheffingen bij onderaanneming van werk. Inleners of aannemers kunnen zich tegen aansprakelijkheid beschermen door gebruik te maken van een g-rekening. Hierbij maakt de inlener of aannemer het bedrag van de loonheffingen over op de g-rekening van de uitlener of onderaannemer. Deze gebruikt de g- rekening vervolgens om de loonheffingen aan de Belastingdienst te betalen. De fiscus kan u als inlener of aannemer dan niet aansprakelijk stellen voor de loonheffingen. Dit gaat goed zolang de overgemaakte bedragen juist zijn.                                                                                      

Verzoek om teruggave geld

Is het saldo van de g-rekening hoger dan de te betalen loonheffingen dan kan de onderaannemer of het uitzendbureau een verzoek indienen om de g-rekening voor het verschil te deblokkeren. Op de website van de fiscus staat een formulier om de deblokkering aan te vragen. De Belastingdienst zal dit beoordelen en bekijken of de onderaannemer of uitlener nog andere belastingschulden heeft openstaan. Dit verzoek zal voortaan sneller worden afgehandeld.