Depotstelsel gaat g-rekening niet vervangen

3 maart 2015 | Door redactie

Met een geblokkeerde rekening (g-rekening) is het mogelijk om inleners- en ketenaansprakelijkheid te voorkomen. Het depotstelsel moest het systeem van g-rekening vervangen, maar recent heeft het ministerie van Financiën aangegeven dat het depotstelsel definitief van tafel is.

Betaalt een uitlener of onderaannemer de loonbelasting/premie volksverzekeringen of de BTW niet, dan kan de Belastingdienst u als inlener of aannemer aansprakelijk stellen. U voorkomt deze aansprakelijkheid door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening bij de bank. De bedragen op deze rekening kan de uitlener of onderaannemer alleen gebruiken voor de betalingen aan de fiscus. Het depotstelsel moest dit verouderde systeem gaan vervangen. De inlener of aannemer zou bij toepassing van dit stelsel een deel van het factuurbedrag direct op de vrijwaringsrekening van de Belastingdienst storten.

Het gebruik van de g-rekening blijft in stand

In het bericht ‘Depotstelsel laat nog even op zich wachten’ kon u lezen dat de invoering van het depotstelsel voor onbepaalde tijd was uitgesteld. Van uitstel blijkt nu echter afstel te komen, want recent heeft het ministerie van Financiën bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) aangegeven dat het depotstelsel er niet gaat komen. Het gebruik van de g-rekening blijft gewoon in stand, maar het is wel de bedoeling om het toekomstbestendig te maken. Daarnaast treedt het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte g-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen voorlopig niet in werking. Het ministerie gaat ook niet verder kijken naar de mogelijkheid om het gebruik van de g-rekening uit te breiden naar zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).