Depotstelsel komt er definitief niet

6 maart 2015 | Door redactie

Ook in de toekomst moet uw bv gebruik blijven maken van de g-rekening om inleners- en ketenaansprakelijkheid te voorkomen. Het depotstelsel, dat dit systeem van geblokkeerde rekeningen zou vervangen, komt er uiteindelijk toch niet. Dit heeft het ministerie van Financiën laten weten.

Betaalt een uitlener of onderaannemer de loonbelasting/premie volksverzekeringen of de BTW niet, dan kan de Belastingdienst u als inlener of aannemer aansprakelijk stellen. U voorkomt deze aansprakelijkheid door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening bij de bank. De bedragen op deze rekening kan de uitlener of onderaannemer alleen gebruiken voor de betalingen aan de fiscus. Het depotstelsel moest dit verouderde systeem gaan vervangen. De inlener of aannemer zou bij toepassing van dit stelsel een deel van het factuurbedrag direct op de vrijwaringsrekening van de Belastingdienst storten.

G-rekening wordt toekomstbestendiger

In het bericht ‘Nog altijd onduidelijkheid over depotstelsel’ kon u lezen dat de invoering van het depotstelsel voor onbepaalde tijd was uitgesteld. Van uitstel is afstel gekomen, want recent heeft het ministerie van Financiën bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) aangegeven dat het depotstelsel er niet gaat komen. Het gebruik van de g-rekening blijft gewoon in stand, maar het is wel de bedoeling om het toekomstbestendig te maken. Daarnaast treedt het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte g-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen voorlopig niet in werking. Het ministerie gaat ook niet verder kijken naar de mogelijkheid om het gebruik van de g-rekening uit te breiden naar zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).