G-rekening wordt toch niet vervangen

9 maart 2015 | Door redactie

Het plan om de geblokkeerde rekening (g-rekening) te vervangen door een depotstelsel is definitief van tafel. De g-rekening maakt het mogelijk om inleners- en ketenaansprakelijkheid te voorkomen als u samenwerkt met bijvoorbeeld een uitzendbureau. De g-rekening blijft nu bestaan, maar zal in de toekomst wel worden aangepast.

Werkt uw organisatie wel eens samen met een uitzend-, detacheringsbureau of onderaannemer, dan moet u ervan uit kunnen gaan dat zij de loonheffingen en de eventuele BTW voor de flexkracht inhouden en afdragen. Is dit niet het geval, dan kan de Belastingdienst bij uw organisatie aankloppen voor de betaling van de loonheffingen. Door een deel van het factuurbedrag over te maken op een g-rekening van de uitlener, kunt u deze aansprakelijkheid voorkomen. Het depotstelsel moest dit verouderde systeem gaan vervangen. De inlener of aannemer zou bij toepassing van dit stelsel een deel van het factuurbedrag direct op de vrijwaringsrekening van de Belastingdienst storten. 

Andere plannen rondom g-rekening ook van de baan

De invoering van het depotstelsel zou vanaf 1 juli 2014 gefaseerd gebeuren, maar begin 2014 werd dit uitgesteld. Van uitstel blijkt nu afstel te komen, want het ministerie van Financiën heeft onlangs bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) aangegeven dat het depotstelsel er niet gaat komen. Het gebruik van de g-rekening blijft dus gewoon in stand, maar het is wel de bedoeling om het toekomstbestendig te maken. Daarnaast treedt het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte g-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen voorlopig niet in werking. Het ministerie gaat ook niet verder kijken naar de mogelijkheid om het gebruik van de g-rekening uit te breiden naar zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).