Het depostelsel is definitief van de baan

5 maart 2015 | Door redactie

Het eerder voorgestelde depotstelsel dat het systeem van de g-rekening zou gaan vervangen, is definitief van tafel. Dit heeft het ministerie van Financiën aangegeven bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

De invoering van het depotstelsel werd eerder al voor onbepaalde tijd uitgesteld. Onlangs heeft het ministerie van Financiën bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) aangegeven dat het depotstelsel er niet gaat komen. Dat besluit hangt samen met de uitgangspunten uit de Brede Agenda van staatssecretaris Wiebes van Financiën. Daarin is opgenomen dat de Belastingdienst zoveel mogelijk teruggaat naar zijn kerntaken.
Daarnaast treedt het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte g-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen voorlopig niet in werking. Het ministerie gaat ook niet verder kijken naar de mogelijkheid om het gebruik van de g-rekening uit te breiden naar zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

G-rekening voorkomt inlenersaansprakelijkheid

Met een geblokkeerde rekening (g-rekening) is het mogelijk om inlenersaansprakelijkheid te voorkomen. Betaalt een uitlener of onderaannemer de loonbelasting/premie volksverzekeringen of de BTW niet, dan kan de Belastingdienst u als inlener of aannemer aansprakelijk stellen. U voorkomt deze aansprakelijkheid door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening bij de bank. De bedragen op deze rekening kan de uitlener of onderaannemer alleen gebruiken voor de betalingen aan de fiscus. Het depotstelsel moest dit verouderde systeem gaan vervangen. De inlener of aannemer zou bij toepassing van dit stelsel een deel van het factuurbedrag direct op de vrijwaringsrekening van de Belastingdienst storten.