Inlenersaansprakelijkheid heeft geen grenzen

9 september 2015 | Door redactie

U kunt ook met inlenersaansprakelijkheid te maken krijgen bij een belastingschuld van € 5.000 of minder. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dat recent aangegeven als reactie op een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

In deze zaak over de inlenersaansprakelijkheid stelde een bv dat hij als grote inlener niet gelijk was behandeld ten opzichte van kleine inleners. De Belastingdienst stelde namelijk alleen de inleners met een belastingschuld boven de € 5.000 aansprakelijk. Het gerechtshof vond dat onderscheid niet terecht, omdat de fiscus onvoldoende had onderbouwd waarom de grens bij € 5.000 was gelegd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in zijn toelichting op de beslissing (pdf) om niet in cassatie te gaan aangegeven, dat het geen beleid van de fiscus is om bij inlenersaansprakelijkheid alleen werk te maken van bedragen boven de € 5.000.

Fiscus kent geen doelmatigheidsgrenzen

De staatssecretaris benadrukt dus dat er geen zogenoemde doelmatigheidsgrenzen zijn voor belastingschulden op grond van de inlenersaansprakelijkheid. Hier voegt hij aan toe dat het vonnis van het gerechtshof ruimte laat om in de toekomst toch met doelmatigheidsgrenzen te werken zonder schending van het gelijkheidsbeginsel. De fiscus zal echter beter moeten onderbouwen waarom een bepaalde grens gehanteerd wordt.

Voorkomen van inlenersaansprakelijkheid

In het nieuwsartikel ‘Kleine inleners moeten ook meebetalen’ kon u al eerder lezen over de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Uit deze zaak mag u dus niet concluderen dat u met een schuld van maximaal € 5.000 op basis van de inlenersaansprakelijkheid eenvoudig de dans kunt ontspringen. Het is beter om de inlenersaansprakelijkheid te voorkomen.