Let op inlenersaansprakelijkheid in 2016!

16 oktober 2015 | Door redactie

Gebruikt uw bv nu nog een WKA-depot om inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid bij het gebruik van uitzendkrachten te voorkomen? Vanaf 1 januari 2016 vervalt deze mogelijkheid en kunt u alleen nog de g-rekening gebruiken.

Maakt u gebruik van een uitlener of onderaannemer die de loonheffingen of de BTW niet betaalt? Dan kunt u als opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden voor deze belastingschulden. Op dit moment zijn deze inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid te voorkomen door gebruik te maken van een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij een bank of door het bedrag direct te storten op een vrijwaringsrekening (WKA-depot) bij de Belastingdienst. Deze laatste optie gaat per 1 januari 2016 vervallen.

Depotstelsel vervangt g-rekening niet

Per 1 januari 2016 kunt u alleen nog gebruikmaken van de g-rekening (tool).  U stort dan een deel van het factuurbedrag van de uitlener of onderaannemer op deze rekening bij de bank. Dat bedrag is dan alleen te gebruiken voor het afdragen van de belastingen. In eerste instantie was het ook de bedoeling dat de g-rekening zou verdwijnen en vervangen zou worden door het depotstelsel. Uiteindelijk is toch besloten om het depotstelsel niet in te voeren. De g-rekening blijft dus gewoon bestaan.