Modernisering van g-rekeningen vóór 2016?

29 april 2015 | Door redactie

Op verzoek van de Tweede Kamer is staatssecretaris Wiebes van Financiën dieper ingegaan op de beslissing om het depotstelsel definitief niet in te voeren en op de toekomst van het huidige systeem van g-rekeningen bij banken.

U las in het bericht ‘Invoering depotstelsel definitief van de baan’ dat de Belastingdienst zich gaat richten op zijn kerntaken, en dus niet op het beheren van depots om de inleners- en ketenaansprakelijkheid van werkgevers te beperken. Naar aanleiding van Kamervragen is staatssecretaris Wiebes onlangs dieper ingegaan op deze beslissing.

G-rekening 2.0 als beste alternatief

Als onderdeel van zijn reactie heeft hij het rapport ‘Heroriëntatie systeem vrijwarende stortingen’ (pdf) naar de Kamer gestuurd, waarin de Belastingdienst en Betaalvereniging Nederland eind vorig jaar de opties op een rijtje hebben gezet. Uit dit rapport komt een variant van de g-rekening als beste alternatief voor de toekomst uit de bus. De Belastingdienst is dan niet verantwoordelijk voor alles rondom het betalingsverkeer, maar houdt wel grip op het proces.
Vorig jaar is met de banken afgesproken dat ze de g-rekeningen in de huidige vorm nog tot 1 januari 2016 blijven ondersteunen. Als dit stelsel langer in de lucht moet blijven, is een flinke opknapbeurt essentieel. Het huidige stelsel is namelijk niet geschikt om op grote schaal uit te breiden, terwijl dat wel nodig is, bijvoorbeeld als de g-rekening – zoals de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit voorschrijft – verplicht wordt voor alle niet-gecertificeerde uitzendbureaus. Mogelijk wordt de invoering van dit onderdeel uitgesteld.

Snelle behandeling nodig voor invoering per 2016

Het voornemen is om de uitwisseling van verschillende gegevens rondom de bestaande g-rekeningen te automatiseren. De bestaande optie van rechtstreeks storten bij de Belastingdienst (het zogenoemde WKA-depot) moet in elk geval komen te vervallen, omdat dit voor zowel de fiscus als de banken een inefficiënte en handmatige werkwijze is.
Het is maar de vraag of het haalbaar is om de g-rekening 2.0 per 1 januari van kracht te laten worden. Dat kan hoe dan ook alleen als de Tweede en Eerste Kamer er snel mee akkoord gaan, want voor een aantal zaken is een wetswijziging nodig. Op dit moment is het moderniseringsvoorstel echter nog niet eens helemaal uitgewerkt.