Nieuwe formulieren voor alles rond g-rekening

1 december 2016 | Door redactie

Organisaties die op verzoek van een opdrachtgever een g-rekening hebben, moeten sinds kort nieuwe formulieren gebruiken voor het aanvragen, opheffen, deblokkeren of muteren van deze rekening. De oude formulieren mogen niet meer gebruikt worden.

Als een organisatie werknemers uitzendt, uitleent of detacheert, kan het zijn dat een afnemende partij vraagt om een geblokkeerde rekening (tool).  Als een opdrachtgever namelijk een deel van het factuurbedrag op die rekening stort, kan de Belastingdienst hem niet meer aansprakelijk stellen als de andere partij de BTW of loonheffingen niet of niet volledig betaalt. Voor de g-rekening zijn onlangs nieuwe formulieren gepubliceerd.

Eén formulier voor opheffen en muteren

De oude formulieren ‘Aanvraag G-rekening’ en ‘Verzoek deblokkeren G-rekening’ zijn vervangen door twee nieuwe formulieren die dezelfde naam gehouden hebben:

Het formulier ‘Verzoek opheffing G-rekening’ is vervangen door een nieuw formulier met de naam ‘Verzoek mutatie G-rekening’ (pdf). Dit formulier kan niet alleen gebruikt worden om een g-rekening op te heffen, maar ook:

  • om een subnummer toe te voegen of af te voeren;
  • om het btw-nummer van een fiscale eenheid toe te voegen of af te voeren;
  • of een naamswijziging van de rekeninghouder door te geven.

G-rekening blijft nog even

Onlangs werd bekend dat de werkgroep die de g-rekening heeft onderzocht van mening is dat deze rekening behouden moet blijven. Er is wel modernisering nodig om de administratieve lasten voor werkgevers te verminderen.