WKA-depot vervalt per 2016

19 oktober 2015 | Door redactie

Het is per 1 januari 2016 niet meer mogelijk om gebruik te maken van het depot uit de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA-depot). Met dit depot kunt u op dit moment nog eventuele inlenersaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid voorkomen. Met ingang van 2016 kunt u deze aansprakelijkheid alleen nog voorkomen met een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij een bank.

De Belastingdienst kan uw onderneming aansprakelijk stellen als een uitlener of onderaannemer de loonbelasting/premie volksverzekeringen of de BTW niet betaalt. Dit wordt inlenersaansprakelijkheid genoemd. Op dit moment kunt u deze inlenersaansprakelijkheid en de ketenaansprakelijkheid voorkomen door gebruik te maken van een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij een bank of het bedrag direct te storten op een vrijwaringsrekening (WKA-depot) bij de Belastingdienst. U bent alleen gevrijwaard van deze aansprakelijkheid als u uitsluitend zaken doet met uitleners die zijn gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid en zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

U stort een deel van het factuurbedrag op de g-rekening

Per 1 januari 2016 kunt u alleen nog gebruikmaken van de g-rekening (tool).  U stort dan een deel van het factuurbedrag van de uitlener of onderaannemer op deze rekening bij de bank. Dat bedrag is dan alleen te gebruiken voor het afdragen van de belastingen. In eerste instantie was het ook de bedoeling dat de g-rekening zou verdwijnen en vervangen zou worden door het depotstelsel. Uiteindelijk is toch besloten om het depotstelsel niet in te voeren. De g-rekening blijft dus gewoon bestaan.