Kan ik bij de inlening van personeel aansprakelijk worden gesteld voor betaling van de BTW?

3 februari 2020

Ik leen regelmatig personeel in, kan ik aansprakelijk worden gesteld als de uitlener geen BTW afdraagt?

Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de BTW niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Deze inlenersaansprakelijkheid voorkomt misbruik bij de afdracht van BTW door inleners en uitleners van personeel.

Als u als onderaannemer personeel inleent en de uitlener betaalt de BTW niet, kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor de BTW die de uitlener moet betalen. Als u niet betaalt, kan de Belastingdienst ook de aannemers verder in de keten aansprakelijk stellen. Dit is de zogenoemde ‘ketenaansprakelijkheid’.

Ook bij een vervoersovereenkomst (inclusief de huur van bemand materieel) bent u in principe aansprakelijk voor niet betaalde BTW van de verhuurder, mits de werkzaamheden die aan het vervoer zijn verbonden onder uw toezicht of leiding plaatsvinden.

U kunt het risico van aansprakelijkheid beperken door (een deel van) het factuurbedrag te storten op een geblokkeerde rekening, de zogenoemde g-rekening, van uw uitlener. Deze rekening kan alleen gebruikt worden voor het betalen van de loonheffingen en BTW, of voor het doorstorten naar een andere g-rekening. Ook aannemers kunnen een g-rekening gebruiken. Het gebruik van een g-rekening is niet verplicht.Meer informatie over de BTW-aangifte vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte.