Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

Door de ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid kunnen partijen – in het bijzonder de Belastingdienst en werknemers – de hele keten van opdrachtgevers of inleners hoofdelijk aansprakelijk stellen voor achterstallige belastingen, premies of loon. Deze ketenaansprakelijkheid is (gedeeltelijk) te voorkomen door een deel van het factuurbedrag niet gewoon over te maken naar de ontvanger, maar te storten op een geblokkeerde rekening van de ontvanger bij een bank. Het bedrag op die g-rekening is dan alleen te gebruiken voor het voldoen van belastingen. 

De inlenersaansprakelijkheid is een bijzondere vorm van ketenaansprakelijkheid die geldt als een uitlenende organisatie (dus het uitzendbureau, detacheringsbureau of de onderaannemer) de loonheffingen en BTW niet correct afdraagt.  Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is de onderneming gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid voor het complete factuurbedrag.

Nieuws

Het verschil: uitgeleend en ingeleend volgens de WOR

25-10-2023

De beroepsbevolking bestaat uit een steeds groter wordende groep flexwerkers. Of de organisatie een werknemer uitleent of inleent heeft invl...

Concurrerende factormaatschappijen drukken kosten

28-04-2023

Als een organisatie kampt met een liquiditeitsprobleem omdat afnemers pas na een aantal maanden de factuur betalen, kan factoring een oploss...

Nieuwe regels rond uitzendbureaus en arbeidsmigranten

28-02-2023

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gepubliceerd om beter te kunnen optreden tegen uitbuiting van arbeidsmigranten. Bij ‘ernstige benadeling’...

Nieuwe cao versterkt positie van uitzendkrachten

22-12-2022

De ABU en NBBU hebben onlangs een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De gemaakte...