Accountant vindt automatisering het belangrijkst

Automatisering is zowel voor accountants als voor hun klanten op dit moment de belangrijkste ontwikkeling. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek naar ontwikkelingen in de accountancy, dat dit jaar voor de 18e keer is uitgevoerd.

19 november 2019 | Door redactie

Uit het ‘Rapport Benchmark Accountancy: Salaris- en kantoorontwikkelingen 2019 - 2020’, uitgegeven door Full • Finance Consultants, blijkt dat automatisering de belangrijkste ontwikkeling is voor het accountantskantoor. Van de respondenten gaf 34% aan automatisering de meest relevante ontwikkeling te vinden. Daarbij werden zaken genoemd als robotic accounting, digitalisering en procesautomatisering.

Personeel en het verdienmodel

Accountantskantoren gaven ook aan het behouden en het aantrekken van personeel belangrijk te vinden (20%), net als vorig jaar. Meer dan vorig jaar gaven respondenten aan zich zorgen te maken om het verdienmodel (17%). Respondenten noemen als oorzaak onder andere de concurrentie met administratiekantoren. Ook zijn sommige accountants van mening dat de markt voor commoditywerkzaamheden aan het krimpen is. 

Online samenwerking

De respondenten werd gevraagd naar hun mening over specifieke ontwikkelingen in de accountancy. Daaruit blijkt dat accountants online samenwerking nog steeds als belangrijkste ontwikkeling zien. Zij vinden dat nog net iets belangrijker dan het personeelstekort. Ontwikkelingen als robotic accounting en interne opvolging vinden respondenten ‘gemiddeld belangrijk’ en om het milieu en nieuwe toetreders maakt slechts een beperkt deel van accountants zich zorgen.

Automatisering van het administratieve proces

Ook bij hun klanten zien de ondervraagde accountants automatisering als belangrijkste ontwikkeling, vooral de automatisering van het interne administratieve proces en de digitalisering in brede zin (24%). Accountantskantoren merken dat hun klanten ook moeilijk aan gekwalificeerd personeel komen (17%). Bovendien is de regelgeving die toeneemt en regelmatig verandert ook een ontwikkeling waar menig mkb’er last van ondervindt. De ontwikkeling van de macro-economie (8%), bedrijfsopvolging (8%) en duurzaamheid (8%) zijn andere ontwikkelingen die spelen bij ondernemers in het mkb.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten
Werken met realtime data
Verdiepingsartikel